Dags att söka stipendier ur Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” 2019-11-13, kl 07:50

Dags att söka stipendier ur Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Nästa år kommer Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” att dela ut cirka 600 000 kronor fördelat på minst fem stipendiater. Under 2020 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om "Nyproduktion genom förtätning – hur kan vi jobba med förtätningslösningar som stärker grannskapet och är socialt och miljömässigt smarta".

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

– Vi behöver bygga fler bostäder och förtätning är en möjlighet som samtidigt gynnar en hållbar utveckling. Förtätning skapar möjligheter för ett effektivt resursutnyttjande och möten mellan människor. Men det finns även utmaningar i att säkerställa en god bebyggd miljö för de som bor och verkar i staden. Därför känns årets tema för "Den Goda Staden" extra angeläget, säger Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling samt ansvarig för arbetet med ”Den Goda Staden” på Riksbyggen.

Fondens namn, "Den Goda Staden", betecknar en boendemiljö som tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar och samverkar med natur och miljö. Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med.

Från 1991 till 2019 har fonden delat ut ca 160 stipendier till ett värde av cirka 13 miljoner kronor. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen består av representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden. Högsta belopp som en stipendiat kan få är 200 000 kronor.

Klicka på länken för mer information om ”Den Goda Staden” och hur ansökan går till:

Ansök om stipendie

Sista ansökningsdag är 31 januari 2020.

För mer information:
Maria Westling, 08-698 41 13
maria.westling@riksbyggen.se

Bilder