Riksbyggen förvärvar i Veberöd och planerar för seniorbostäder 2019-10-23, kl 07:50

Riksbyggen förvärvar i Veberöd och planerar för seniorbostäder

Riksbyggen har förvärvat fastigheterna som idag innefattar Nilssons Blomsterhandel och växthus i Veberöd, Skåne. Planen är att uppföra ett trettiotal Bonum seniorbostäder på platsen. Byggstart är preliminärt planerad att kunna ske under 2021-2022. Arbetet med projektet inleds efter ett positivt planbesked i Lunds kommun den 17 oktober.

– Det finns, precis som i andra tätorter, ett uppdämt behov av seniorbostäder i Veberöd och behovet kommer bara att öka framöver. Med Bonum seniorboende erbjuder Riksbyggen trygga, inbjudande och praktiska bostäder där det är möjligt att leva aktivt, nära vännerna, och bo kvar långt upp i åldrarna, säger Jon Ossler konceptägare för Bonum.

Veberöd har den näst högsta medelåldern i Lunds kommun och åldersgruppen 70-80 år väntas öka markant de kommande tio åren.

Riksbyggens Bonum seniorboende är en riktig framgångssaga. Den första skissen till Bonum ritades 2006 och 2008 startades konceptet officiellt. 2015 blev Bonum marknadsledande, den aktör som byggt flest seniorbostäder i bostadsrättsform runt om i landet sedan konceptet introducerades. Idag är cirka 1 200 Bonum-bostäder inflyttade runt om i landet. Bonum vänder sig till hushåll där minst en person är över 55 år.

– I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att fönstren putsas. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem. Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskap vilket är väldigt uppskattat, berättar Emmie Dehn, projektledare på Riksbyggen Bostad Sydväst.

Nilssons Blomsterhandel bedriver idag verksamhet på platsen och ägarna som drivit blomsterhandeln i tre generationer är också säljare av fastigheten.

– På Riksbyggen är vi väldigt glada över förvärvet och det kommande projektet genomförs i samförstånd med den tidigare ägaren till Nilssons Blomsterhandel, säger Emmie Dehn.

För mer information:
Emmie Dehn, projektledare Riksbyggen, 040-10 94 66
emmie.dehn@rikbyggen.se

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder