Riksbyggen förbereder för 180 nya lägenheter i Mölndal innerstad 2019-10-16, kl 07:50

Riksbyggen förbereder för 180 nya lägenheter i Mölndal innerstad

Riksbyggen inleder nu markarbetena för 180 nya lägenheter i det västra kvarteret i Mölndal innerstad. Den första etappen i det nya kvarteret blir Brf Lobelia som kommer att innehålla 60 bostadsrätter med en beräknad försäljningsstart i slutet av 2019. Tidigare har Riksbyggen byggt tre bostadsrättsföreningar i Mölndal innerstad med sammanlagt 145 bostäder.

– Riksbyggen fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att utveckla Mölndal innerstad genom att bidra med fler attraktiva och hållbara bostäder. Hela det västra kvarteret får ett mycket bra läge precis intill Mölndal Galleria och vi ser fram emot att snart kunna starta försäljningen i Brf Lobelia, säger Bodil Jönsson Ganesh, sälj-och marknadsansvarig Riksbyggen Storgöteborg.

Under vecka 43 kommer pålningsarbetet att inledas. Totalt skall 332 pålar slås eller borras ner i leran och snittlängden på varje påle är 22 meter. Den totala längden på pålarna är 7304 meter.

– De nya bostäderna kommer att stå på en stadig grund men det kommer att låta en del under arbetets gång och vi hoppas på överseende med det. Det kommer att bli ett fantastiskt fint bostadskvarter där vi kommer att använda Riksbyggens stora kunskaper om ett mer hållbart bostadsbyggande, berättar Fredrik Ståhlberg, projektledare på Riksbyggen.

Nyligen utsågs Riksbyggens Brf Viva i Göteborg till Årets Miljöbyggnad och Riksbyggen har även utsetts till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen.

För mer information:
Bodil Jönsson, sälj-och marknadsansvarig Riksbyggen Storgöteborg, 031-704 56 04.

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder