Riksbyggen tecknar ramavtal med Derome 2019-09-04, kl 08:00

Riksbyggen tecknar ramavtal med Derome

Riksbyggen har tecknat ett rikstäckande ramavtal med trähustillverkaren Derome. Avtalet löper på tre år och målsättningen är att tillsammans på ett produktionseffektivt sätt skapa mer hållbara boendemiljöer. Derome producerar med fossilfri energianvändning trähus åt Riksbyggen i sin nya fabrik i Värö utanför Varberg.

– Derome delar vår ambition att utveckla hållbara bostäder och boendemiljöer anpassade för vanliga plånböcker. Med ett ramavtal som rör hela landet kan vi fortsätta och förstärka Riksbyggens arbete med att skapa hållbara och attraktiva bostäder. Genom avtalet hoppas vi också nå kortare ledtider gällande projektering och byggnation, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Riksbyggen och Derome delar hållbarhetsfokus och grundläggande företagsvärderingar och har erfarenheter genom hela projektutvecklingsprocessen vilket är en bidragande faktor till samarbetet. Målsättningen är att första leveransen i ramavtalet sker i slutet av 2020.

– Vi ser en växande efterfrågan på flerbostadshus i trä och fler ser fördelarna med industriellt trähusbyggande. Att vi nu tecknar ett ramavtal med Riksbyggen betyder att vi är delaktiga och bidrar till att lösa en av Sveriges samhällsutmaningar med bostadsbristen med klimatsmarta trähus, vilket känns mycket positivt, säger Henrik Svahn, divisionschef på Derome Plusshus.

Med sin nya fabrik i Varberg satsar Derome på industriell träbyggnation och där produceras också husen åt Riksbyggen. Genom sina olika verksamheter från skog till nyckelfärdiga hus kan Derome direkt påverka hållbarheten i alla steg. 


För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18


Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder