Brf Viva i Göteborg är nu officiellt invigd 2019-09-02, kl 18:00

Brf Viva i Göteborg är nu officiellt invigd

Idag var det stor invigning av Brf Viva i Guldheden i Göteborg. I Brf Viva har Riksbyggen med samarbetspartners skapat en unik boendemiljö ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Under högtidliga former lämnade Riksbyggen över Brf Viva till de boende.

Efter många år av forskning, planering och sedan byggnation är Brf Viva nu färdigställt. På plats under invigningen var bland andra Hampus Magnusson (M), kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden och Leif Linde, vd Riksbyggen. I samband med överlämningen till de boende fick föreningen ett antal tavlor som beskriver ett urval av alla arter som finns inom projektets område.

– Det har varit en fantastisk dag. Riksbyggen stannar kvar och tar hand om förvaltningen men nu är det medlemmarna i Brf Viva som tar över ansvaret att föra föreningen in i framtiden. Det som verkligen skiljer Brf Viva från många andra framtidsprojekt är att all den forskning som lagts ner omsatts till verklig handling, säger Michael Ekberg, regionchef för Riksbyggen i Göteborg.

Riksbyggen har under många år arbetat för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Brf Viva är spjutspetsen i det arbetet och förhoppningen är att Brf Viva ska stå modell för ett långsiktigt och mer hållbart samhällsbyggande, inte bara i Göteborg utan även nationellt.

Några exempel på innovationer i Brf Viva:

  • Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
  • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
  • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
  • Ekosystemtjänstanalys
  • Ny mer hållbar betong med 30 % mindre utsläpp av CO2
  • Miljöbyggnad Guld-certifierad

Efter en inledning med tal i Chalmers lokaler blev det husesyn i föreningen. I Brf Viva har bostäderna gjorts en aning mindre för att ge mer utrymme till gemensamma lokaler. Här finns bland annat ett orangeri, samlingslokal, gästarbetsplatser och övernattningslägenhet. Under invigningen var det även en "parad" med de olika elfordon som de boende har tillgång till i den gemensamma fordonspoolen. Brf Viva är byggt för ett boende utan egenägd bil.

– Det är nu som Brf Vivas resa för ett mer hållbart sätt att bo och leva startar. Själva huset med sina tekniska lösningar, utformning och utbudet av tjänster utgör själva plattformen. Riksbyggen stannar kvar och sköter förvaltningen och tillsammans med de boende fortsätter arbetet för att utveckla en mer hållbar vardag, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.

Om Brf Viva
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år.

Vunna insikter i forskningen får sin första praktiska tillämpning i bostadsrättsföreningen Viva med 132 lägenheter i Guldheden vid Chalmers och Johanneberg Science Park i Göteborg.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

Det unika med Brf Viva är att vi vågar införa framtidens bostadslösningar både när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i full skala, även det som aldrig tidigare testats i bostadsprojekt i Sverige. Riksbyggen tar nu tillsammans med våra partners inom Positive Footprint Housing ett stort steg framåt för att skapa framtidens hållbara och attraktiva boende!

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 56 12

Bilder