Bin och odlingar får Riksbyggens Brf Viva i Göteborg att blomstra 2019-08-15, kl 08:40

Bin och odlingar får Riksbyggens Brf Viva i Göteborg att blomstra

Alla boende är redan på plats i Brf Viva i Guldheden och i dagarna har en sista inflyttning skett - i den nya bikupan. Brf Viva har byggts för att vara Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt och hos de boende spirar nu arbetet med att skapa en bokstavligt talat blomstrande vardag med en aktiv odlingsgrupp och med ett bisamhälle i antågande.

– Det finns ett stort intresse för att odla bland de boende i Brf Viva och vi har bildat en särskild odlingsgrupp. Vi odlar både i föreningens växthus, och i odlingsbäddar på gården. Med mycket blommor och växter och fokus på en mer hållbar livsstil kändes det självklart att även satsa på en bikupa, säger Roza Petersson, sammankallande i Brf Vivas odlingsgrupp.

Vem som helst får odla inom föreningen. Det enda som krävs är att man anmäler sig till odlingsgruppen och får en odlingslott tilldelad.

– Allt började med invigningen av Brf Vivas Orangeri då Riksbyggen bjöd in landskapsarkitekten Sabina Richter från 02Landskap. Sabina guidade oss genom gårdarna och berättade om de tusentals plantor, buskar och träd som anpassats till den branta omgivningen. Intresset för odling väcktes och idag är vi tolv personer i odlingsgruppen, berättar Roza.

Nu odlas bland annat tomat och paprika i växthuset, lök, olika kålsorter, mangold, squash, rabarber samt diverse örter odlas i odlingsbäddarna utomhus. I samband med att odlandet tagit fart väcktes också idén med en egen bikupa. I samarbete med Riksbyggen finns nu en bikupa på plats och bina har precis flyttat in. Roza begärde in och granskade olika offerter och förhandlade fram ett avtal med Biman, firman som valdes efter samråd med Vivas Odlingsgrupp.

– Från Riksbyggens sida vill vi bidra till att de boende ska kunna skapa en mer hållbar vardag. Till skillnad från många andra bostadsutvecklare stannar vi kvar och tar hand om förvaltningen och i det arbetet ligger även att stötta bostadsrättsföreningarna i hållbarhetsfrågor, berättar Matilda Kjellander, biträdande projektledare för Brf Viva.

I mitten av september kommer man bjuda in till skördefest för Odlingsgruppen.

– En ytterligare positiv effekt är att odlingen bidrar till att de boende lär känna varandra och umgås. Inför nästa säsong har vi spännande planer på att utöka odlingen med bland annat medelhavsväxter och nyttoväxter som kräver växthusklimat i växthuset, avslutar Roza.

I Brf Viva har Riksbyggen samarbetat med många parter inom ramarna för Positive Footprint Housing, PFH. Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Brf Viva. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

I projektet, som är en del inom EU-projektet IRIS Smart Cities, testas och utvecklas lösningar hos bland annat Riksbyggen, för att sedan kopieras och replikeras i projektets övriga städer och vidare ut i EU.


För mer information:

Matilda Kjellander, biträdande projektledare för Brf Viva, 031-704 56 34.

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder