Riksbyggen debatterar förslag till Ungbolån i Almedalen 2019-06-27, kl 07:55

Riksbyggen debatterar förslag till Ungbolån i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerar Riksbyggen seminariet ”Tryggare inträde på bostadsmarknaden - fler möjligheter för unga vuxna”. Utgångspunkten är Riksbyggens förslag om ett statligt Ungbolån. Förslaget debatteras av bland andra Elin Olsson (MP), statssekreterare hos bostadsminister Per Bolund, Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson, och Jakob Forssmed (KD), ekonomiskpolitisk talesperson.

Seminariet om Ungbolån arrangeras den 3 juli på Teaterskeppet i Visby hamn och kommer även att sändas live på Riksbyggens Facebooksida. Start kl 11.00. Under Almedalsveckan kommer många Riksbyggenmedarbetare att delta i ett stort antal seminarier som arrangeras av andra företag och organisationer, se mer information längre ner.

Tryggare inträde på bostadsmarknaden - fler möjligheter för unga vuxna
Bostadsbrist, långa kötider till hyreslägenheter och amorteringskrav tvingar en generation unga svenskar till otrygga och dyra andra- eller tredjehandskontrakt. Riksbyggen har arbetat fram ett förslag om ett statligt Ungbolån, efter en CSN-liknande modell, skulle kunna göra stor skillnad för dagens unga vuxna på en bostadsmarknad som för många riskerar att bli en fattigdomsfälla.

Medverkande i panelen:
Elin Olsson, Statssekreterare, Finans- och bostadsmarknad
Johan Löfstrand, Bostadspolitisk talesperson, (S)
Jakob Forssmed, Ekonomiskpolitisk talesperson, (KD)
Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB
Sandro Scocco, Ekonom
Marcus Svanberg, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, vd
Emma Ringqvist, Förbundsordförande, jagvillhabostad.nu

Moderator: Håkan Andersson, presschef Riksbyggen

Onsdag den 3 juli kl. 11.00 - 12.30 

Teaterskeppet i Visby hamn, Kajplats 10

Övriga evenemang där Riksbyggen deltar:

Energistatistik för att få bättre miljö och samtidigt lägre kostnader
Energistatistiken är en guldgruva för den som gräver, men det beror på var och hur man gräver. Det gäller att arbeta på rätt sätt så att man får nytta av alla värden som skall bearbetas. Riksbyggens energistrateg berättar om arbetet med att byta energianalyssystem, motgångar och framgångar med några goda exempel. 

Arrangör: Momentum Software AB
Dag: 1 och 3 juli 2019 10:00 - 11:00
Plats: Hamnplan 5, Övre plan

Deltagare från Riksbyggen: Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen

Konsten att klimatsäkra Sverige
Fastighets- och samhällsbyggnadssektorn måste planera för ett förändrat klimat. I Sveriges södra delar är höjda vattennivåer redan högt på anpassningsagendan. Vad behövs för att klimatsäkra våra städer?

Arrangör: Business Arena
Dag: 1/7 2019 14:00 - 14:30
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Restaurang Supper, Burmeister

Deltagare från Riksbyggen: Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen

Amorteringskraven - storstadens gissel eller landsbygdens gödsel?
Amorteringskravens effekt på byggandet av hyresrätter är relativt outforskat. Hur har kreditrestriktionerna påverkat bostadsutvecklingen? Finns det en skillnad mellan effekterna om vi jämför landsbygd och storstad?

Arrangör: Hyresgästföreningen
Dag: 1/7 2019 15:00 - 15:45
Plats: Trappgränd 1

Deltagare från Riksbyggen: Mårten Lilja, vice vd, Riksbyggen

Bostad - en rättighet, inte en handelsvara
Närmare 900 miljoner människor lever i slum och kåkstäder. Samtidigt ökar spekulationen i bostäder som en handelsvara och den globala bostadskrisen växer – även i Sverige. Vem betalar priset? Finns det alternativ? Filmen PUSH speglar en global fastighetsmarknad som genomgått en stor förändring det senaste decenniet.

Arrangör: We Effect
Dag: 1/7 2019 16:00 - 19:00
Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio, Biograf Roxy

Deltagare från Riksbyggen: Mårten Lilja, vice vd, Riksbyggen

Hur grön är bygg- och fastighetsbranschen?
Bygg- och fastighetsbranschen är en stor utsläppsbov. Samtidigt vill allt fler företag kalla sig "hållbara". Är ambitionerna tillräckligt höga jämfört med andra branscher? Stora framsteg har gjorts det senaste decenniet - men hur långt har branschen kommit?

Arrangör: Business Arena
Dag: 2/7 2019 14:00 - 14:30
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Restaurang Supper, Burmeister

Deltagare från Riksbyggen: Lina Öien, chef för enheten hållbar utveckling, Riksbyggen

Hållbar stadsutveckling – en lönsam affär för både marknad och samhälle
Globalt och nationellt lyfts hållbar stadsutveckling fram som en avgörande faktor för människors livskvalitet och planetens välmående. Vilka är de stora utmaningarna?

Under våren har byggnationerna startat i Masthuggskajen i Göteborg – ett centralt, vattennära område, känt för sitt rika kulturliv. Området ska förtätas med ytterligare 1 300 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Hållbarhetsambitionerna är höga, både Göteborgs Stad och näringslivet har gemensamt arbetat fram de högt ställda hållbarhetsmålen.

Arrangör: Västsvenska Arenan
Dag: 2/7 2019 14:15 - 15:00
Plats: Strandvägen, H551, Strandvägen mittemot Almedalsparken

Deltagare från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen

Hur kan staten bidra till att möjliggöra helt nya hållbara städer?

Det planeras för Sveriges första helt hållbara stad, byggd från start med avsikt att skapa bästa möjliga samhälle. På vägen dit finns utmaningar som kommunen inte kan lösa själv, t.ex. tillgång till vägar och infrastruktur. Hur kan staten vara med och möjliggöra framväxten av nya hållbara städer?

Arrangör: Gröna Städer, Landvetter södra
Dag: 3/7 2019 10:00 - 10:45
Tage Cervins gata 5

Deltagare från Riksbyggen: Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen Bostad Väst

Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?
Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Hur utformas renoveringsstrategin? Vem gör jobbet och vem betalar notan? Det finns således ett stort behov av att öka renoveringstakten. Det krävs ett samlat grepp för hur en ökad renovering och samtidig effektivisering kan komma till stånd.


Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen
Dag: 3/7 2019 11:00 - 11:50
Plats: Holmen, H604 Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet

Deltagare från Riksbyggen: Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen

Kan marknaden lösa bristen på ungdoms- och studentbostäder?
Varje hösttermin tvingas unga personer tacka nej till attraktiva utbildningar för att det saknas boenden i rimliga prisnivåer. Bristen på studentbostäder är en demokratifråga. Kan marknaden och fastighetssektorn lösa problemen?

Arrangör: Business Arena
Dag: 3/7 2019 15:30 - 16:00
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A Restaurang Supper, Burmeister

Deltagare från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen

Vad innebär kommande krav på Klimatdeklarationer för byggnader?
Bygg- och fastighetssektorn måste minska sina utsläpp av växthusgaser kraftigt om Sveriges klimatmål ska kunna uppnås. Ett viktigt steg på vägen är att börja använda livscykelanalys(LCA) för att få grepp om byggnadernas klimatpåverkan.

Arrangör: Nätverket för Byggekologi
Dag: 3/7 2019 16:00 - 17:00
Södertorg 12, innergården

Deltagare från Riksbyggen: Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen

Hållbarhet och värderingar viktigare än någonsin för unga: Är kooperationen svaret på deras behov?
Unga vill äta nyttigt och hållbart, de vill bo hållbart och de engagerar sig mer än någonsin för både sitt lokalsamhälle och världen i stort. Cirkulär ekonomi, sharing is caring, låna och hyra i stället för att köpa är i fokus. Den kooperativa tanken är med andra ord hetare och mer inne än någonsin.

Arrangör: Kooperativa Förbundet, KF
Dag: 4/7 2019 09:30 - 10:30
Plats: Rigagränd 1


Deltagare från Riksbyggen: Leif Linde, vd, Riksbyggen

Hållbar stadsutveckling på riktigt?
Att åstadkomma hållbar stadsutveckling är en stor utmaning. Utmaningarna handlar om att sätta rätt mål, genomföra rätt åtgärder och att säkerställa att allt blir verklighet genom den långa tid det tar från idé till färdigbyggt område.

Arrangör: Sweden Green Building Council
Dag: 4/7 2019 10:00 - 11:00
Plats: Rostockergränd 4 Skanskas trädgård

Deltagare från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen

Är Sverige redo för individuell mätning för minskad energiförbrukning?
Runt om Europa lagstadgar länder kring individuell mätning för hushålls konsumtion av vatten och värme. Erfarenhet och forskning visar att detta minskar hushållens förbrukning och därmed länders klimatpåverkan. Varför har detta inte gjorts i Sverige?

Arrangör: CGI Sverige
Dag: 4/7 2019 10:30 - 11:30
Plats: Visborgsgatan 22

Deltagare från Riksbyggen: Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen

Hur kan den nedkylda bostadsmarknaden öppna upp för hållbar renovering?
Hur kan grön finansiering i form av obligationer och lån vara en del av lösningen för en hållbar renovering? I en tid med historiskt låga räntor, en nyproduktion som haltar, klimatförändringar, ett stort renoveringsbehov och sociala utmaningar kan investeringar i hållbara renoveringar bidra till en bättre social hållbarhet och ökade fastighetsvärden.

Arrangör: Sustainable Innovation, Riksbyggen, HBV, White Arkitekter
Dag: 4/7 2019 12:00 - 13:00
Plats: Teaterskeppet, fartyg Stora matsalen

Deltagare från Riksbyggen: Leif Linde, vd, Riksbyggen

Egen bostad - handelsvara eller mänsklig rättighet?
Rätten till bostad är enligt lag en mänsklig rättighet. Mot det har flera års bostadsbrist lett till trångboddhet, osäkra andrahandskontrakt och ofrivilligt hemmaboende. Hur ska vi definiera rätten till bostad? Hur kan en ny social bostadspolitik lösa problemen - och går den att drivas i vinstsyfte?

Arrangör: jagvillhabostad.nu
Dag: 4/7 2019 15:30 - 16:30
Plats: Rigagränd 1

Deltagare från Riksbyggen: Mårten Lilja, vice vd, Riksbyggen

En stad för alla – på riktigt?
På grund av hur städer och samhällen har byggts och byggs skapas hinder för social hållbarhet. Det leder till otrygghet och otillgänglighet. Går det att förändra? Ett av de största hindren för socialt hållbar utveckling i städer och samhällen är uppdelningen mellan olika funktioner och bristen på samband mellan olika bostadsområden. Går det att bygga en stad för alla där otillgänglighet och otrygghet råder?

Arrangör: Business Arena
Dag: 5/7 2019 11:15 - 11:45
Burmeisterska huset, Strandgatan 9A

Deltagare från Riksbyggen: Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder