Bikupor, biotoptak och fågelholkar – idag är det den biologiska mångfaldens dag 2019-05-22, kl 07:00

Bikupor, biotoptak och fågelholkar – idag är det den biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är det den internationella dagen för biologiska mångfald. Många arter är idag hotade eller under stark press. På Riksbyggen arbetar vi för att öka den biologiska mångfalden, både när vi bygger nya bostäder och förvaltar boendemiljöer.Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Det framgår av Naturvårdsverkets rapportering till EU som görs vart sjätte år. Många fjärilsarter och skalbaggar har det svårt att överleva på sikt och resultatet visar att ekosystemtjänster som pollinering är hotade, enligt rapporten.

– Sedan ett antal år arbetar vi på Riksbyggen aktivt med att bidra till en ökad biologisk mångfald. Till exempel gör vi en ekosystemtjänstanalys i varje nytt bostadsprojekt. Analysen är en del av vårt unika hållbarhetsverktyg, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Lyssna på marken - ekosystemtjänster

Riksbyggen har utvecklat hållbarhetsverktyget för att styra och visualisera åtgärder för miljömässig och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet.

– Med vårt nya hållbarhetsverktyg höjer vi nivån ytterligare ett steg i arbetet för ett mer hållbart bostadsbyggande. För Riksbyggen som en långsiktig samhällsutvecklare är det självklart att vi vill vara den aktör i branschen som går i täten när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick.

Genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer stödjer Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att sätta upp fågelholkar till insektshotell till plantering av olika växter.

– Nyligen invigde bostadsrättsföreningen Malmöhus 22 fem bikupor som placerats på biotoptak. Ett jättebra exempel på en multifunktionell lösning som bidrar till flertalet ekosystemtjänster, säger Karolina Brick.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder