Digital överlåtelsetjänst ersätter 50 000 kuvert 2019-05-08, kl 07:45

Digital överlåtelsetjänst ersätter 50 000 kuvert

Riksbyggen lanserar nu en digital tjänst för överlåtelser av bostadsrätter. Varje år hanterar Riksbyggen cirka 20 000 överlåtelser av bostadsrätter och den nya tjänsten innebär både en enklare process för kunder och mäklare och en miljövinst. Fram till nu har överlåtelserna genererat cirka 50 000 kuvert med handlingar som skickats fram och tillbaka.

– Efter en lyckat ”pilottest” under våren lanserade vi nu Riksbyggens digitala tjänst för överlåtelser av bostadsrätter över hela landet. Det kommer att bli en successiv övergång från papper till digital process men på lång sikt räknar vi med att alla överlåtelser kommer att ske digitalt, säger Amir Chizari, CIO/CDO på Riksbyggen.

Med den nya digitala tjänsten kan överlåtelserna hanteras både via dator och genom en app i mobilen. Riksbyggen förändrar nu en pappersintensiv process till en digital process vilket innebär en minskad miljöpåverkan.– Överlåtelser av bostadsrätter i Riksbyggen blir nu mycket snabbare, tydligare och mer tillgänglig för alla våra kunder och fastighetsmäklare. Tjänsten bygger på Riksbyggens nya digitala plattform och kommer i en förlängning att kunna användas av alla i Sverige som vill köpa eller sälja en bostadsrätt om vi väljer att öppna tjänsten fullt ut, säger Amir Chizari.

Riksbyggen har under senare tid förstärkt satsningen på digital affärsutveckling, bland annat genom att införa ett ett ”Forum för digital affärsutveckling En symbol för Riksbyggens digitaliserings är roboten Liv. Här berättar Liv själv om arbetet med transformera Riksbyggen till ett mer digitalt företag.

För mer information:
Amir Chizari, CIO/CDO, Riksbyggen, 0768-806 41 66

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder