Riksbyggens styrelse 2019 2019-05-09, kl 14:45

Riksbyggens styrelse 2019

Riksbyggens fullmäktige samlades för stämma torsdagen den 9 maj. Efter att fullmäktige genomförts ser Riksbyggens styrelse ut så här:

Ordförande
Johan Lindholm, född 1964, ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ordinarie styrelseledamöter
Yvonne Pettersson, född 1950, Intresseföreningen i Jämtland.
Mikael Johansson, född 1964, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.
Jonas Wallin, född 1967, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet.
Tommy Ohlström, född 1954, ordförande Kooperativa Förbundet, KF.
Filippa Drakander, född 1989, Intresseföreningen i Stockholm.
Elisabeth Sasse, född 1966, chef för Folksam Sak.
Niklas Pettersson, född 1965, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
Per Holmström, född 1964, förste vice ordförande i Kommunalarbetareförbundet.

Styrelsesuppleanter/ersättare
Lars Hildingsson, född 1973, andre ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Anders Ax, född 1962, Lokalföreningen i Gävle-Dala.
Lise-Lott Fjell, född 1963, Intresseföreningen i Bohuslän – Älvsborg.

Arbetstagarrepresentanter
Niklas Frisell, Unionen, ordinarie.
Johan Ekström, Unionen, suppleant.
Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie.
Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant.

Leif Linde deltar i styrelsens arbete som extern vd.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder