Riksbyggen ingår nytt avtal med Vectura Fastigheter 2019-05-03, kl 07:45

Riksbyggen ingår nytt avtal med Vectura Fastigheter

Riksbyggens fastighetsförvaltning i Dalarna har startat ett samarbete med fastighetsägaren Vectura Fastigheter gällande fastigheterna Hessegården och Tunagården i Borlänge. Avtalet gäller både drift och optimering samt inre och yttre fastighetsskötsel.

Riksbyggen i Dalarna tillträde 4 april ett nytt drifts- och skötselavtal för två fastigheter i Borlänge med demens- och äldreboenden inrymda.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över vårt nya uppdrag åt Vectura Fastigheter. Målsättningen är att erbjuda de båda fastigheternas personal och boende en bekymmersfri boende- och arbetsmiljö och bidra till att utveckla fastigheterna tillsammans med Vectura Fastigheter, säger Joacim Backelin, kundgruppschef Kommersiella uppdrag för Riksbyggen i Dalarna.Hessegården är ett modernt demensboende med 55 lägenheter och gemensamhetsytor samt fina, närmast parkliknande, trädgårdsytor. Grannfastigheten Tunagården är ett äldre- och omsorgsboende med 59st lägenheter, gemensamma ytor och stora grönytor. Fastigheterna har en yta som Riksbyggen förvaltar om knappa 8 500 kvm, inklusive boendeyta, gemensamma ytor och personalutrymmen.

Fastigheterna kommer att skötas av Riksbyggens egna medarbetare och avtalets längd är 3 år.

Fastighetsägaren Vectura Fastigheter AB fokuserar på samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vectura Fastigheter ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor AB.

För mer information:
Joacim Backelin, kundgruppschef Kommersiella uppdrag för Riksbyggen i Dalarna, 023-70 43 42

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder