Höga betyg enligt internationell hållbarhetscertifiering till Riksbyggens projekt i Kvarteret Sjöfararen 2019-04-25, kl 07:50

Höga betyg enligt internationell hållbarhetscertifiering till Riksbyggens projekt i Kvarteret Sjöfararen

Ett systematiskt hållbarhetsarbete som täcker in allt från husens energianvändning till solceller, ”gröna tak” samt uppsättande av fågel- och fladdermusholkar för ökad biologisk mångfald har gett resultat. Riksbyggens tre projekt i Kvarteret Sjöfararen i Malmö får betyget ”Very good” enligt det internationella systemet BREEAM, både vad gäller husen och bostadsområdets utformning.

Riksbyggen har byggt tre bostadsrättsföreningar med sammanlagt är det 134 bostäder i Kvarteret Sjöfararen i Västra Hamnen, Malmö. Kvarteret Sjöfararen är en del av Masthusen – den första stadsdelen i Norden som har erhållit en hållbarhetscertifiering enligt det internationella systemet BREEAM.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över de höga betyg som våra projekt i Kvarteret Sjöfararen har fått. Att arbeta med hållbarhet innebär att ständigt vara i en förbättringsprocess och betygen ”Very good” är ett kvitto på att Riksbyggens hållbarhetsarbete ligger på en hög nivå inte bara i Sverige utan även med internationella mått mätt, säger Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Hållbarhetscertifieringen enligt BREEAM innebär bland annat att stadsområdet har granskats när det gäller dess bidrag till framtida klimatförändringar och sin anpassningsförmåga till nya förhållanden, om man lyckats skapa grönska med högt ekologiskt värde samt hur väl man använder resurser som vatten, material och avfall. Det är en oberoende tredjepartscertifiering baserad på en etablerad metod som bedömer miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Riksbyggens tre bostadsrättsföreningar i Kvarteret Sjöfararen, Brf Livbojen, Brf Blinkfyren och Bonum Brf Ankaret har blivit certifierat enligt både Buildning och Communities-nivå. Samtliga projekt klarar betygsnivån Very Good vilket innebär att projekten bedöms och poängsätts bland annat efter byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.

– Brf Blinkfyren och Brf Livbojen har dessutom en takterrass och en innergård med fågelholkar och fladdermusholkar. Riksbyggen har också anlagt grönytor och planterat träd, buskar och blommor. Det både ökar den biologiska mångfalden och bidrar till en mysigare och bättre boendemiljö, berättar Emilia.

Riksbyggens satsning i Kvarteret Sjöfararen är ett bra exempel på vår målsättning att bygga bostäder riktade till många olika målgrupper. I Brf Blinkfyren finns 41 lägenheter med bland annat med boenden för den stora familjen medan Brf Livbojen består av 49 stycken kvadratsmarta lägenheter med 1 eller 2 rum och kök. Bonum Brf Ankaret är ett seniorboende och vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år.

Riksbyggen kommer att fortsätta arbetet med att arbeta med BREEAM-certifieringen i området.

– Kvarteret Sjöfararen är det första av totalt tre kvarter som Riksbyggen kommer att certifiera de närmsta åren i Masthusen i Västra Hamnen. Det innebär att ytterligare cirka 350 bostäder kommer att få BREEAM-certifieringen säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad syd.

För mer information:
Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, 08-698 42 32
Anders Jeppsson, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad syd, 040-32 67 54

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder