Riksbyggen förvaltar fossilfritt åt Svenska kyrkan i Selånger 2019-04-17, kl 07:45

Riksbyggen förvaltar fossilfritt åt Svenska kyrkan i Selånger

Riksbyggen har vunnit en upphandling för att ansvara för skötseln av bland annat grönytor inom Selångers församling i Sundsvall. Avtalet gäller två säsonger med möjlighet till förlängning. I uppdraget kommer Riksbyggen enbart att använda fossilfria redskap, såsom eldrivna arbetsredskap och batteridriven åkgräsklippare.

– Vi upplever att Riksbyggen under upphandlingsförfarandet visat att de förstår vad som är viktigt för oss. Svenska kyrkan har på nationell nivå anslutit sig till Fossilfritt Sverige och det gör att vi vill hitta leverantörer som klarar av att leverera tjänster som bidrar till att vi kan nå våra klimat- och miljömål, säger Kyrkoherde Bror Holm.Riksbyggen har antagit fyra utmaningar för ett fossilfritt Sverige och har undertecknat tre färdplaner. Nyligen lanserades färdplanen för Uppvärmningssektorn. De utmaningar som Riksbyggen har antagit är: Transportutmaningen, Solutmaningen och Klimatväxlingsutmaningen.– På Riksbyggen är vi väldigt glada och stolta över att ha fått Selångers församlings förtroende och att vi nu gemensamt arbetar för ett fossilfritt och mer hållbart Sverige. Det ska också bli spännande att prova nya teknik som batteridriven åkgräsklippare, säger Patrik Sjödin, marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Sundsvall.

Avtalet gäller för två säsonger med möjlighet till förlängning. I uppdraget kommer Riksbyggen bland annat att ansvara för skötsel av grönytor och i övrigt vara kyrkovaktmästarna behjälpliga.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Patrik Sjödin, marknadsområdeschef, Riksbyggen fastighetsförvaltning, 060-16 91 42.
patrik.sjodin@riksbyggen.se

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder