Viktigt med fortsatt stöd för solceller 2019-04-10, kl 15:00

Viktigt med fortsatt stöd för solceller

Regeringen har i vårändringsbudgeten gett fortsatt stöd för solceller. Riksbyggen, som tagit beslut om att införa solceller i sin produktion av bostäder och också hjälper medlemmar och kunder att installera solceller, välkomnar det fortsatta stödet.

– Det är glädjande och betydelsefullt att regeringen skjuter till medel för fortsatt stöd till solceller. Riksbyggen har sedan tidigare tagit beslut att införa solceller som standard och i och med detta besked kan fler följa vårt exempel, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

300 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten vilket gör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare.

Under 2018 tog Riksbyggen beslut om att all nyproduktion av bostäder, såväl hyres- som bostadsrätter, i flerfamiljshus ska ha solcellsanläggningar som standard i kommande projekt där det är tekniskt möjligt, men stödet är kanske särskilt viktigt för det befintliga bostadsbeståndet.

– Installationen av solcellsanläggningar i befintliga fastigheter har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2013 och 2018 installerade bostadsrättsföreningar som är kunder till Riksbyggen solcellsanläggningar med en sammanlagd toppeffekt om åtminstone 4664 kW. Omräknat till koldioxid sparar detta med nordisk residualmix ungefär 1534 ton koldioxid/år, säger Mari-Louise Persson

Ett viktigt arbete för Riksbyggen är att hjälpa bostadsrättsföreningarna att genomföra hållbarhetsåtgärder som till exempel att installera solcellsanläggningar. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen över 4 200 bostadsrättföreningar över hela landet.

För mer information:
Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, 072- 516 90 30.

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder