Riksbyggen och Läxhjälpen bjuder in elever till studiebesök 2019-03-25, kl 08:45

Riksbyggen och Läxhjälpen bjuder in elever till studiebesök

Tisdagen den 26 mars bjuder Riksbyggen och Läxhjälpen in cirka 45 elever från Bergsjöskolan och Hjällboskolan till ett studiebesök med tema Bostadsmarknaden. Målsättningen är att sprida mer kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar, ett ämne som förr eller senare kommer att påverka alla elever i framtiden.

– Riksbyggen har under lång tid arbetat med frågan om hur fler unga vuxna ska kunna få en bostad. Unga vuxna är en av de grupper som har det tuffast på bostadsmarknaden idag och därför vill vi på Riksbyggen vara med och öka elevernas kunskap inom området, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Riksbyggen sponsrar Läxhjälpens verksamhet vid Bergsjöskolan och Hjällboskolan. De inbjudna eleverna går i årskurs åtta och nio.

– Med studiebesöket vill Riksbyggen bredda samarbetet med Läxhjälpen. Det är självklart för oss som kooperativt företag att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och att vi ska bidra till en långsiktig samhällsutveckling. Att hjälpa ungdomar att nå godkända slutbetyg är inte bara en stor vinst för dem själva utan i förlängningen en vinst för hela samhället, säger Charlotta Brolin.

Riksbyggen har under senare tid testat nya idéer för hur unga lättare ska kunna få en bostad. I Göteborg har Riksbyggen sålt ungdomsettor i Brf Viva för 95 000 kronor. I Järfälla utanför Stockholm har Riksbyggen gjort ett första test med Hyrköp av bostadsrätt för unga vuxna.

Studiebesöket sker på Riksbyggens kontor i Göteborg, Masthuggstorget 3B, tisdagen den 26 mars, klockan 16.30 – 18.30.

Media är välkomna att delta!

>>Film om Riksbyggens stöd till Läxhjälpen

Om Stiftelsen Läxhjälpen:
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. 

För mer information:
Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, 031-704 5508
Anna-Karin Norrman, marknadsområdeschef Riksbyggens Fastighetsförvaltning, tel 0704-21 36 20

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder