Riksbyggen utvalda att utveckla och bygga Landvetter Södra 2019-03-25, kl 08:00

Riksbyggen utvalda att utveckla och bygga Landvetter Södra

Riksbyggen är en av sex byggherrar som valts ut att vara med och utveckla en helt ny stad – Landvetter Södra. I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära till Göteborg Landvetter Airport, ska en ny stad för minst 25 000 invånare byggas med start 2020.

– På Riksbyggen är vi väldigt glada och stolta över att ha blivit utvalda till att från första början vara med och bygga en helt ny stad. Riksbyggen har under lång tid gått i täten för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Nu tar vi med oss alla våra kunskaper inom hållbar stadsutveckling till byggandet av Landvetter Södra, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.

Landvetter Södra Utveckling AB har nu beslutat om de sex byggherrar som tillsammans med bolaget och Härryda kommun ska utveckla Landvetter Södra - en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad.

– Intresset bland företag att vara med och utveckla Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt. Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Nu kan vi börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Närmare 40 företag anmälde intresse för att vara med och utveckla Landvetter Södra. Ett stor fokus i urvalet har varit att samtliga förklarar sin avsikt att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i stor samklang med naturen. Landvetter Södra är, av regeringen, utsedd som en av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från scratch.

– Vi är oerhört stolta och trygga med att nu ha beslutat om kärntruppen som ska göra nationellt och internationellt avtryck i framtidens stadsutveckling genom att skapa Landvetter Södra. Utöver de nu valda byggherrarna kommer flera av de andra aktörerna som visat intresse att involveras på olika sätt framöver, säger Per Vorberg (M), styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Konsortium bildas
Nästa steg är att bilda konsortium för att tillsammans lägga strategin och plan för arbetet med att utveckla den första etappen av Landvetter Södra. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City. Detaljplanearbetet som blir exploatörsdrivet väntas påbörjas under kvartal tre och fyra 2019.

– Vi har medvetet valt ut både större och mindre aktörer med olika styrkeområden sett till gestaltning, materialval och innovativt förhållningssätt. De vi nu valt ut kommer att bidra med både långsiktighet, stabilitet och dynamiskt arbetssätt, säger Patrik Linde (S), vice ordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Om Landvetter Södra Utveckling AB
Landvetter Södra ska bli en hållbar stad för åtminstone 25 000 invånare, med blandad bebyggelse i form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa lösningar inom både tekniska och sociala områden. Läget är strategiskt vid den beslutade Götalandsbanan, med närhet till Landvetter flygplats och mellan regionens största städer Göteborg och Borås. Inriktningsmålen beslutade i fullmäktige 2014, att bygga en innovativ, internationell, modern och mänsklig stad i dialog med medborgare och aktörer är grunden för utvecklingen.

För mer information:
Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst, 031-704 56 03
Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen Bostad Väst, 070-55 77 70 65.
Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB, 0766-649 48 95

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder