Riksbyggen skänker 75 000 kronor till We Effects arbete i Moçambique 2019-03-22, kl 07:45

Riksbyggen skänker 75 000 kronor till We Effects arbete i Moçambique

Hundratusentals människor har påverkats direkt och förödelsen är enorm efter cyklonen Idai som dragit in över Moçambique. Riksbyggen ger nu ett extra bidrag på 75 000 kronor till biståndsorganisationen We Effect för att stödja deras arbete med att hjälpa till med återuppbyggandet efter cyklonens framfart.

– Riksbyggen är ett kooperativt företag och solidaritet med människor i en besvärlig situation är sedan starten för snart 80 år sedan en viktig del av vår företagskultur. Vi vill nu ge ett extra bidrag för att stödja We Effects i sitt viktiga arbete med att hjälpa befolkningen i Moçambique efter förödelsen som cyklonen skapat, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Moçambique är ett av världens fattigaste länder, och ett av de mest sårbara. De människor som drabbats var redan tidigare utsatta för torka, översvämningar och konflikter. När det mest akuta skedet är över börjar kampen för att återuppbygga hem och tryggad försörjning för människorna i de drabbade områdena.

– Gåvan till We Effect kommer att gå till detta arbete – att bygga upp raserade bostäder och skolor och att få igång odlingar så att människor kan trygga sin inkomst och försörjning. Det är ett livsviktigt arbete som kommer att ta tid, säger Anna Tibblin, We Effects generalsekreterare.

We Effects främsta fokus är att arbeta långsiktigt och skapa vägar ur fattigdom. Därför arbetar We Effect med att skapa värdiga bostäder, hållbar landsbygdsutveckling, ökad jämställdhet, en hållbar miljö och för att minska klimatförändringar och med spar- och lånegrupper. Allt detta arbete syftar till att människor ska bli mindre sårbara och mer motståndskraftiga när det inträffar katastrofer som Idai i Moçambique.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder