Riksbyggen ställer sig bakom Färdplan för Uppvärmningssektorn 2019-03-20, kl 10:00

Riksbyggen ställer sig bakom Färdplan för Uppvärmningssektorn

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. Onsdagen den 20 mars överlämnas Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i Uppvärmningssektorn till regeringen. Riksbyggen är en av de aktörer som varit med och tagit fram färdplanen och står bakom den.

Det är i dagsläget cirka 80 företag och organisationer som ställt sig bakom färdplanen. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.

– Det är väldigt positivt att så många redan ställt sig bakom färdplanen, vi behöver arbeta tillsammans för att hitta de lösningar som kommer att göra uppvärmningssektorn fossilfri. På Riksbyggen ställer vi tuffa energikrav enligt Miljöbyggnad Silver när vi bygger hus och vi tittar också alltmer på åtgärder för att sänka effekttopparna i det befintliga beståndet, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

– Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

En del av färdplanen handlar om lokala energisamarbeten och sektorsövergripande samverkan och att utveckla affärsmodeller som stödjer en sådan utveckling.

– Riksbyggen har tillsammans med SABO och Energiföretagen Sverige tagit initiativ till Klimatdialogen, som är ett bra exempel på hur vi inom branschen kan samarbeta för att skapa nytta både för kunderna och för planeten, säger Mari-Louise Persson.

Exempel på några av de åtaganden som gäller för fastighetsägare och byggherrar:

  • Vi driver på teknikutveckling genom att, själva eller tillsammans med andra, satsa på exempelvis smart styrning för att minska effekttoppar, energilagring samt solel och –värme.
  • Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att genomföra kostnadseffektiv minskning av uppvärmningsbehovet och effektbehovet.
  • Vid nyproduktion och renovering bygger vi energieffektivt.
  • Vi källsorterar och/eller underlättar källsortering av avfall, särskilt plast, för att minimera fossilt innehåll i restavfall som går till energiåtervinning, både i byggprocessen och i förvaltningsskedet.

För mer information:
Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen, 08-698 41 74

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder