Riksbyggen allt mer populärt hos civilingenjörer, högskoleingenjörer och ekonomer 2019-03-20, kl 07:55

Riksbyggen allt mer populärt hos civilingenjörer, högskoleingenjörer och ekonomer

På listan över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare ökar Riksbyggens popularitet hos civilingenjörer, högskoleingenjörer och ekonomer. Det visar siffror från FöretagsBarometern, en undersökning där över 25 000 studenter på landets högskolor och universitet svarar på frågan vilka de har som drömarbetsgivare.

– Studenter är en viktig målgrupp för oss som arbetsgivare och det är väldigt roligt att Riksbyggen under flera år på raken blir attraktivare hos både hos civilingenjörer, högskoleingenjörer och ekonomer. Att vara en attraktiv arbetsgivare och locka nya och kompetenta medarbetare är en viktig del i våra framtida framgångar, säger Maria Sörén, employer branding-ansvarig på Riksbyggen.

Varje år rankar landets studenter Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i karriärundersökningen FöretagsBarometern. FöretagsBarometern är en heltäckande studentundersökning om karriär, arbetsliv och framtid. I år har över 25 000 studenter från landets universitet och högskolor deltagit i undersökningen och röstat fram Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

När det gäller civilingenjörer placerar sig Riksbyggen på plats 74 Riksbyggen att jämföra med plats 113 under 2018. Högskoleingenjörerna rankar Riksbyggen till plats 32 i årets undersökning jämfört med plats 52 året innan. När det gäller ekonomer kommer Riksbyggen på plats 93 jämfört med plats 111 under förra året.

– Riksbyggen är ett företag med värderingar som unga tycker är bra, till exempel långsiktighet och nytänkande, men även hållbarhet där Riksbyggen ligger i framkant. Många tycker helt enkelt att vi är ett "schysst företag" och det är viktigt vid rekrytering av nya medarbetare, säger Maria Sörén.

För mer information:
Maria Sörén, employer branding-ansvarig på Riksbyggen, 0766-52 63 50

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder