Fågelholkar flyger in på topplistan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder 2019-03-12, kl 07:45

Fågelholkar flyger in på topplistan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

Att byta sina gamla lampor till nya, energisnåla ljuskällor är den hållbarhetsåtgärd som flest bostadsrättsföreningar gjort under 2018, enligt Riksbyggens sammanställning. Att utse miljö- och energiansvarig och byta elavtal kommer på andra respektive tredje plats. Ny på topplistan är att sätta upp fågelholkar för att bidra till den biologiska mångfalden.

– Listan domineras av åtgärder som leder till minskad energianvändning, det är mycket betydelsefullt med tanke på att ungefär 40 procent av all energianvändning i Sverige sker inom fastighetssektorn, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen 4 218 bostadsrättföreningar. Räknar man även in förvaltning av hyresrätter bor över en halv miljon människor i bostäder som Riksbyggen tar hand om.

– Det är roligt att en så enkel och konkret åtgärd som att sätta upp fågelholkar tar sig in på listan. Att bidra till den biologiska mångfalden är viktigt både för miljön och för att skapa trivsamma boendemiljöer och det finns många sätt, till exempel genom insektshotell, bikupor och fågelholkar, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Nummer två på listan är att utse miljö- och energiansvarig.

– Det kan tyckas vara en åtgärd som inte verkar så viktig, mest en formalia. Men jag skulle vilja säga tvärtom, tack vare att man utser miljö- och energiansvarig har vi fått fokus på hållbarhetsfrågorna i bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen.

Det ska vara lätt att göra rätt. Riksbyggens hållbarhetsidéer är indelade i tre kategorier: enkel, enklare och enklast. Energiåtgärderna toppar listan men åtgärder kring delningsekonomi, trivsel och trygghet kommer starkt.

Topplistan hållbarhetsåtgärder

1 (1) Byte till energisnåla ljuskällor.
2 (2) Utse miljö- och energiansvarig.
3 (3) Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.
4 (8) Byte av tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.
5 (9) Förbättra skyltningen i källsorteringsrummet.
6 (3) Driftövervakning.
7 (5) Injustering av värmesystem.
8 (7) Installation av återvinning av värmen från ventilationsluften.
9 (4) Energioptimering.
10 Ny Sätta upp fågelholkar.

Alla hållbarhetsidéer finns samlade på Riksbyggens kundwebb, Mitt Riksbyggen. Alla bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster av Riksbyggen har tillgång till Mitt Riksbyggen. 

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

För mer information:
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, 08-698 41 88
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen, 08-698 41 74

Bilder