Bostadsrättsföreningar vill ha stöd från regeringen

En ny undersökning från Riksbyggen visar att 66 procent av landets bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon hållbarhetsåtgärd om ett statligt grönt stöd infördes. – Ett stöd för att genomföra åtgärder som är bra för miljön vore betydelsefullt, säger Robert Greve, ordförande i Brf Vågmästaren i Ängelholm.

Uppskattningsvis bor två miljoner svenskar i bostadsrätt idag, vilket innebär att bostadsrättsföreningar har stor potential att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Trots detta är det i nuläget enbart villaägare som kan få stöd för hållbarhetssatsningari form av ROT-avdrag. För att snabba på den gröna omställningen av samhället föreslår Riksbyggen därför att regeringen inför ett statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar som genomför åtgärder inom bland annat energieffektivisering, klimatanpassning, biologisk mångfald eller cirkulär ekonomi. Robert Greve, som bor i Brf Vågmästaren i Ängelholm, välkomnar förslaget.  

– Det hade varit fantastiskt med ett grönt stöd som jag tror skulle innebära en push i rätt riktning för landets bostadsrättsföreningar.  

Ett stöd är avgörande 

Brf Vågmästaren, som består av två niovåningshus från 1973, har redan gjort en rad olika hållbarhetsåtgärder. Arbetet med att energieffektivisera fastigheterna började 2006, efter att föreningen fått en fjärrvärmefaktura som översteg en miljon kronor. 

– Vi insåg att vi inte levde hållbart och la därför upp en långsiktig plan för olika energibesparande åtgärder. Sedan dess har vi arbetat med hållbarhet i alla dess former. Vi har bland annat tilläggsisolerat husen, installerat återvinning för ventilationen, köpt in nya energisnåla hissar, och bytt ut all belysning till LED. Nu är vi även i färd med att installera solceller på taken, berättar Robert Greve och tillägger: 

–  Innan vi byggde om husen gjorde vi av med 180 kWh per kvadratmeter. Idag är vi nästan nere på 75 kWh, vilket innebär att vi mer än halverat vår energiförbrukning.  

I Riksbyggens enkätundersökning om grönt stöd framkom det att 43 procent av föreningarna ansåg att ett statligt stöd är avgörande eller helt avgörande för om de ska genomföra några gröna åtgärder eller inte. 

– Eftersom vi är en så pass stor förening har vi kunnat dra ett tungt lass själva, men för många föreningar tror jag att ett grönt stöd behövs för att man ska ha möjlighet att satsa på åtgärder som ger en minskad miljöpåverkan.  

Finns behov av fler gröna åtgärder 

Nyligen gick regeringen ut med ett remissförslag om energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus, vilket delvis tangerar det Riksbyggen föreslår. Riksbyggen ser positivt på förslaget men menar att förslaget inte är tillräckligt. 

– Det är bra om ett stöd för energieffektivisering införs, men det finns också behov av fler gröna åtgärder. För att ett stöd verkligen ska göra nytta måste det också vara enkelt att använda och ge långsiktiga och stabila spelregler, säger Johanna Bjurskog (f.d. Ode), bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen. 

Brf Vågmästaren har gjort mycket, men färdiga på hållbarhetsfronten blir de aldrig, menar Robert Greve. 

– Nu tittar vi till exempel på avloppsåtervinning, det vill säga hur man kan återvinna värmen som finns i avloppsvattnet. Vi håller alltid ett öga på utvecklingen inom energieffektivisering, och hoppas såklart att ett grönt stöd har införts nästa gång vi vill genomföra den här typen av satsning. 

Vill du veta mer om Grönt stöd?