Riksbyggens krav på regeringen: Inför Grönt stöd till brf:er

Villaägare kan i dag få stöd för hållbarhetsåtgärder genom bland annat ROT-avdraget. För bostadsrättsföreningar gäller inte ROT, men Riksbyggen föreslår nu att ett statligt stöd införs för gröna åtgärder. – Det är bråttom, säger Johanna Bjurskog (f.d.Ode), bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer naturresurser än vad jorden kan återskapa. Bygg- och fastighetssektorn är en stor bov i dramat och står för ungefär en femtedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att skynda på det svenska miljö- och klimatarbetet föreslår därför Riksbyggen att det införs ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar för gröna åtgärder, likt det som redan i dag finns för villaägare.  

– En grön omställning i bygg- och fastighetssektorn är central för att nå uppsatta miljömål, säger Johanna Bjurskog (f.d. Ode), och fortsätter: 

– Dels behöver fastigheterna bli mer energieffektiva och klimatanpassade, dels finns det en stor potential i bostadsrättsföreningarnas gårdar, där det kan utföras olika typer av förbättringar för att främja biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.

En bred palett 

Riksbyggen vill att ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar utgörs av tre varianter: subvention med 30 procent av arbetskostnaderna, halverad fastighetsavgift de första fem åren och statliga kreditgarantier för investeringslån. För att göra stödet attraktivt och lätt att ta del av, ska själva processen vara så enkel som möjligt, samtidigt som det ska vara tydligt vilka konkreta åtgärder som omfattas.  

Riksbyggen har sammanställt en lista på ett trettiotal förslag på olika åtgärder, där allt från att installera solfångare och att anlägga en äng till att bygga återbruksrum och tilläggsisolera fasaden ingår. 

– Vi vill uppmuntra bostadsrättsföreningarna att inte enbart utföra någon enstaka förbättring, utan att göra fler saker samtidigt och även att tidigarelägga. Det behövs en bred palett av gröna åtgärder för att nå de miljömål som Sverige har satt upp.  

“Det är bråttom” 

I en enkät som Riksbyggen skickade ut januari i år, och som över 1200 bostadsrättsföreningar svarade på, angav två tredjedelar att de skulle utföra någon form av grön förbättring om ett stöd infördes. För 43 procent är ett stöd avgörande eller helt avgörande för om de ska genomföra några åtgärder eller inte. Enligt Johanna Bjurskog (f.d. Ode) utför många bostadsrättsföreningar redan en del hållbarhetsåtgärder, men hon menar att ännu fler behöver engagera sig i de här frågorna.  

– Ytterst handlar det här om att rädda planeten och säkra inte bara djuren och naturens existens, utan också människans – och det är bråttom.

Vill du veta mer om Grönt stöd?