Så kan din BRF bidra till lösningen på miljö- och klimatfrågan

Om du är en av de cirka två miljoner svenskar som bor i bostadsrätt, kan du bli en kraft att räkna med i Sveriges hållbarhetsarbete. – Det finns en stor outnyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar, säger Riksbyggens Johanna Ode.

En äng på gården, ett insektshotell eller rabatter med växter som tillsammans blommar över hela säsongen. För att främja den biologiska mångfalden i närområdet finns det en rad olika åtgärder som din bostadsrättsförening kan utföra. Genom att även rusta fastigheten för klimatförändringar och satsa på energieffektivisering eller cirkulär ekonomi går det att göra föreningen och planeten ännu mer hållbar. 

– Nästan en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter, vilket innebär att bostadsrättsföreningar verkligen kan göra skillnad i det svenska omställningsarbetet. Det finns en mängd hållbarhetsåtgärder att ta tag i Det gäller att få till en bredd i vilka förbättringar som görs, och det är viktigt att det händer nu. Miljön och klimatet kan inte vänta, säger Johanna Bjurskog (f.d. Ode), bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.   

Ett grönt stöd 

Riksbyggen har länge arbetat aktivt med att inspirera bostadsrättsföreningar till att bli mer hållbara. För att ytterligare sporra till förändring har företaget lagt fram ett förslag till regeringen om ett statligt grönt stöd för bostadsrättsföreningar som vill satsa på olika hållbarhetsåtgärder 

– Villaägare kan idag få stöd genom bland annat ROT-avdraget, men tyvärr glöms ofta bostadsrättsföreningar bort när den här typen av frågor diskuteras. Detta trots att en stor del av Sveriges miljöpåverkan kommer från bostads- och fastighetsbranschen.  

Nyligen gick regeringen ut med ett remissförslag om energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus, vilket delvis tangerar det Riksbyggen föreslår. Riksbyggen ser positivt på förslaget men menar att förslaget inte är tillräckligt. 

– Det är bra om ett stöd för energieffektivisering införs, men det finns också behov av fler gröna åtgärder. För att ett stöd verkligen ska göra nytta måste det också vara enkelt att använda och ge långsiktiga och stabila spelregler.  

Energieffektivisering vanligast  

För att undersöka intresset för ett grönt stöd skickade Riksbyggen ut en enkät i januari i år, som över 1200 bostadsrättsföreningar svarade på. Hela 66 procent angav att de skulle genomföra någon åtgärd om ett stöd infördes. På topplistan över förbättringar som föreningarna ville satsa på fanns bland byte till energieffektiva fönster, bygga cykel- eller återbruksrumsamt att plantera vegetation som gynnar biologisk mångfald. Under de senaste fem åren hade de flesta främst genomfört förbättringar inom energiområdet 

– Det är lättare att räkna på vinsterna med energieffektivisering jämfört med andra hållbarhetsinsatser, som exempelvis att anlägga ett grönt tak eller en damm. Man får dock inte glömma att även de behövs, trots att de kanske inte går att mäta i kronor och ören.  

Gröna åtgärder 

Riksbyggen föreslår ett statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar som genomför åtgärder inom fyra områden: 

Energi - Klimatanpassning - Biologisk mångfald - Cirkulär ekonomi 

Exempel på åtgärder inom dessa områden: 

 • Tilläggsisolera 
 • Byta till energieffektiva fönster 
 • Injustera värmesystem
 • Installera solceller 
 • Installera laddstolpar 
 • Installera bergvärmepump 
 • Injustera ventilationssystem
 • Byta ut tvätt- och torkutrustning 
 • Byta pumpar, fläktar, värmeväxlare till mer energieffektiva 
 • Plantera vegetation som gynnar biologisk mångfald 
 • Anlägga/bygga insektshotell 
 • Bygga återbruksrum 
 • Bygga cykelrum/cykelställ/cykelgarage 

Vill du veta mer om Grönt stöd?