Riksbyggens undersökning: Corona påverkar boendesituationen

Riksbyggen har undersökt hur coronapandemin har förändrat sättet att använda våra bostäder när vi arbetar hemifrån i allt större utsträckning. Exempelvis ser vi ett ökat behov av tekniska lösningar och en optimal planlösning i framtidens bostäder. Förhoppningen är att Riksbyggen kan anpassa utformningen av sina bostäder i takt med förändrade förväntningar och utmaningar i vardagen.

Undersökning kring arbete och boendekvalitet

Undersökningen "Hemmet under Corona" skickades ut under juli månad till boende i Riksbyggens fastigheter. Drygt 500 personer har helt eller delvis besvarat frågorna i rapporten kring arbete och boendekvalitet under Corona. Hela undersökningen förväntas bli klar i augusti månad, men redan nu kan vi se flera intressanta trender hur svenskar redan har förändrat sina tidigare vanor och boendeförhållanden. Här följer ett antal intressanta trender.

En av fem funderar på att flytta

Till följd av Corona ser vi att hela 14 procent ser över sin boendesituation och funderar på att köpa ny bostad. Det kan handla om att skaffa ett större boende eller en extra lägenhet när flera ska samsas om att arbeta hemifrån i större utsträckning. Tre procent har redan gjort en förändring och köpt en ny bostad under Corona.

Hemmet som arbetsplats

  • Av de tillfrågade som följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbeta hemifrån har 29 procent undvikit arbetsplatsen under pandemin. Av dessa har 77 procent valt att arbeta hemifrån medan 23 procent sökt sig till alternativa platser.
  • För dem som inte har tillgång till ett separat arbetsrum har köket och vardagsrummet varit det självklara valet för hemmakontoret.

Största fördelen är att slippa restiden

  • Hela 79 procent anser att den största fördelen med att arbeta hemifrån är att slippa restiden till och från jobbet. 
  • 31 procent tycker att de arbetar mer effektivt hemifrån än på arbetsplatsen. Vi ser även att flera, 23 procent, anser sig ha bättre balans mellan arbete och fritid.
  • Men hela 63 procent anser även att de saknar den sociala aspekten med att träffa kollegor med flera.

Framtidens bostäder

Erfarenheterna från coronapandemin kan komma att få betydelse vid utformningen av framtidens bostäder. Om fler kommer att fortsätta att arbeta hemifrån i större utsträckning även efter Corona kommer vi att se över planlösning och behov av nya tekniska lösningar i Riksbyggens bostäder. Vår undersökning ger en snabb ögonblicksbild av hur förändringen av användandet av bostäder har skett under coronapandemin. I augusti kan du ta del av den fullständiga rapporten "Hemmet under Corona".