Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vi klimatkompenserar genom Vi-skogen

Varje år genomför Riksbyggen drygt 1 200 flygresor som ger upphov till närmare 400 ton CO2. Sedan några år tillbaka klimatkompenserar vi våra flygresor, vilket innebär att vi betalar en extra avgift som går till projekt som ska minska utsläppen av koldioxid. Från och med januari 2014 klimatkompenserar Riksbyggen genom Vi-skogen.

Vi behöver resa i vårt jobb, men vi ska göra det på bästa möjliga sätt med minsta möjliga påverkan på miljön. När vi inte kan använda andra transportsätt än flyg, är det rimligt att vi är med och betalar för dess påverkan på miljön.

Skapar incitament för att välja andra transportmedel

Anledningen till att vi klimatkompenserar just våra flygresor är att vi vill skapa incitament för att välja andra transportmedel när det är möjligt. Genom att klimatkompensera blir flyget något dyrare vilket ger en fördel för andra transportmedel. 

Vi har valt att inte klimatkompensera hela vår verksamhets klimatutsläpp. Anledningen är att vi i första hand vill lägga pengarna på att minska våra egna utsläpp genom att till exempel köpa miljöbilar och göra energieffektiviseringsåtgärder i vårt fastighetsbestånd.

Varför har vi valt att kompensera via Vi-skogen?

Att vi har valt att klimatkompensera via Vi-skogen beror dels på att det är ett kooperativt företag som ligger oss nära, men framför allt för att Vi-skogen styr sina resurser till människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Vår klimatkompensation går till Afrika i allmänhet och Tanzania i synnerhet. Klimatkompensation via Vi-skogen bidrar inte bara till att koldioxid tas upp från atmosfären genom de träd som planteras, det bidrar också till att människor som drabbas värst av klimatförändringarna får stöd att leva i ett förändrat klimat.

Se filmen Träd ger liv - klimatkompensation genom Vi-skogen