Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Mot en mer hållbar framtid

Vi har stora ambitioner och långsiktiga planer för att utveckla mer hållbara boendemiljöer, både under byggprocessen och när fastighetsförvaltningen tar över och de boende flyttar in.

Vi är utsedda till branschens mest hållbara företag

När svenska företag får frågan vilket företag som är mest hållbart inom fastighetsbranschen blir svaret Riksbyggen. Det visar Sustainable Brand Index B2B för 2018, Nordens största studie om hållbarhet. 

Ändå är vi långtifrån nöjda

Medan många andra vill göra ett stort intryck, är vår strävan att göra ett så litet avtryck på planeten som möjligt.

Vi bygger inte alltid högst eller vackrast, däremot bygger och förvaltar vi alltid med stor respekt för verkligheten – idag, imorgon och om hundra år.

Men det finns mycket kvar att göra i vår bransch, och vi måste alla hjälpas åt. Att rädda planeten är allas ansvar.

Riksbyggens hållbarhetsarbete riktar sig både till den egna verksamheten och till de drygt en halv miljon boende i fastigheter som Riksbyggen förvaltar.

Här är några exempel på vad vi gör för en mer hållbar framtid

 

Fossilfritt Sverige

Genom att anta tre utmaningar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens initiativ

Fossilfritt Sverige

Färdplaner för framtiden

Riksbyggen har deltagit och ställer sig bakom arbetet med ta fram färdplanerna för ett fossilfritt Sverige inom betongbranschen samt bygg- och anläggningssektorn.

Färdplaner

Solpaneler på alla hus

Solpaneler införs som standard i alla nya bostadsprojekt.

Satsning på solceller

Miljöklassade hus

Alla hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, i vissa fall även med Miljöbyggnad Guld.

Miljöbyggnad

Klimatsmart betong

Riksbyggen testar som första aktör en ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan i Brf Viva, Göteborg.

Unik betong

Unikt hållbarhetsverktyg

Riksbyggen har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg som används inför beslut vid samtliga projekt.

Vårt hållbarhetsverktyg

Bostäder för unga

Riksbyggen provar nya modeller för att sänka trösklar för att unga ska komma in på bostadsmarknaden, till exempel genom ungdomsettor för 95 000 kronor i Brf Viva och Hyrköp i Brf Brandstationen.

Bygga om för framtiden

Genom Riksbyggens ombyggnadsavtal kan bostadsrättsföreningarna genomföra ombyggnader för minskad energianvändning, installation av solpaneler och nya klimatskal. Riksbyggens mål är att fördubbla ombyggnadsverksamheten.

Enkla hållbarhetsidéer

Med Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer får bostadsrättsföreningarna hjälp och inspiration att göra insatser för en minskad klimatpåverkan

Fler bostäder på mindre yta

Riksbyggen arbetar aktivt för fler förtätningsprojekt vilket innebär att nya bostäder skapas utan att ny mark tas i anspråk, till exempel i Umeå och Linköping.

Social hållbarhet

Riksbyggen jobbar för social hållbarhet på flera olika sätt. Solar Egg till exempel föddes ur viljan att skapa ökad social hållbarhet genom samtal och stolthet i Kiruna kring samhällsomvandlingen.

Det här är Solar Egg

Hållbara städer

Riksbyggen är en av aktörerna bakom Masthuggskajen i Göteborg som blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. En certifiering för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Riksbyggens Miljöskola

Genom Riksbyggens miljöskola, som finns öppen för alla på riksbyggen.se, får boende tips om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom att bland annat minska sin energianvändning i hushållet och ta hand om avfall så att det kan återanvändas rätt.

Vår Miljöskola

Hållbara transporter

Genom att utveckla nya mobilitetslösningar i våra nya bostäder underlättar vi för de boende att transportera sig på ett mer hållbart sätt.

Ny digital tjänst