Frågor och svar om månadsavgifter i bostadsrättsföreningar

I media finns många nyhetsinslag om ökade boendekostnader, både i bostadsrättsföreningar och i andra boendeformer, med anledning av höjda räntor och ökade energikostnader. Riksbyggen förvaltar cirka 4 400 bostadsrättsföreningar runt om i landet och till vår kundservice kommer frågor kring månadsavgifterna. Nedan är svar på några av de vanligaste frågorna.

Måste månadsavgifterna höjas och hur mycket kommer de att höjas?

När räntan och energikostnaderna går upp blir det dyrare att bo i Sverige, oavsett boendeform. Det är svårt att ge ett generellt svar på hur mycket avgifterna behöver höjas i föreningarna, det är stor skillnad från förening till förening, även bland de nybyggda. Till exempel spelar det stor roll vilka bindningstider man har på lånen och hur stor belåning föreningen har.

En nybyggd föreningen har ofta större lån än en äldre förening. Den nya föreningen har däremot som regel en betydligt lägre energiförbrukning, så föreningarna påverkas på olika sätt. Beslut om en eventuell höjning tas av varje enskild bostadsrättsförening.

Vad kan föreningen göra för att hantera de ökade kostnaderna?

Det är föreningarna själva som fattar beslut om månadsavgifterna men Riksbyggen kan vara ett viktigt stöd i den processen. Riksbyggen tar situationen på stort allvar och vi gör nu ett stort arbete med att titta på varje enskild förening som vi förvaltar och för en dialog med föreningarnas styrelser för att se hur de ska hantera sina ökade kostnader.

Ny eller gammal föreningen, spelar det stor roll?

Majoriteten av alla bostadsrättsföreningar är byggda för länge sedan. Under ett antal år, i nästan ett decennium, har många föreningar inte behövt höja avgifterna på grund av de låga räntorna men nu går vi mot ett annat läge där avgifterna går upp med några procent per år på grund av ökade ränte- och energikostnader. Många föreningar är välskötta och har en bra beredskap för att klara förändrade förutsättningar. Från Riksbyggens sida kommer vi att lägga ner mycket arbete på att hjälpa bostadsrättsföreningarna med att gå igenom sin ekonomi för att se hur den påverkas av de nya förutsättningarna och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vad kan föreningarna göra för att minska kostnadsökningar?

Ett sätt att dämpa effekten av ökade energikostnader är att investera i åtgärder om minskar förbrukningen, till exempel genom solceller eller sätta in moderna system för styrning av värmen. I Riksbyggens nyaste föreningar finns solceller som standard vilket är en stor fördel nu när energipriserna går upp. Riksbyggen har också tagit fram en tjänst där värmesystemet styrs av AI-teknik. Med den intelligenta tjänsten Värmeoptimering 24/7 minskas värmeförbrukningen med upp till 20 procent samtidigt som inomhusklimatet blir jämnare.

Det är viktigt att se över sina lån. Ett sätt är att förhandla med banken och ta in offerter från flera banker för att försöka få ner ränta. Det finns föreningar som har en överlikviditet och då kan amortering på lånen vara ett alternativ för att minska räntekostnaden.