Riksbyggens referensprojekt

Här har vi samlat bygg- och ombyggnadsprojekt som är inflyttade och klara.

Boenden för alla - från student till pensionär

Riksbyggens devis är Rum för hela livet. Det innebär att vi utvecklar en bred blandning av boenden och upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation – från student till pensionär. Blandningen skapar inte bara en rik variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.