Testa din jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare ska man regelbundet testa så att den fungerar. Den bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt rör vid ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Kontrollera regelbundet

Rekommendationen är att den testas två gånger per år genom att kontrollera att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag.

Slår jordfelsbrytaren ifrån?

Slår jordfelsbrytaren ifrån direkt utan att du vet orsaken till det ska du skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i propparna en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringarna en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en elinstallatör.

Så här testar du din jordfelsbrytare:

Bild: www.elinstallatoren.se