Dags att rensa i cykelförrådet?

Nu är sommaren snart här och många föreningar passar på att sopa och kratta och göra fint i sitt område. Och kanske även röja i de gemensamma förråden.

Har er förening ett cykelrum? I så fall har ni säkert varit med om att det har stått en eller flera övergivna cyklar där.

Någon kanske har glömt att ta med sin cykel vid en flytt. Någon annan har köpt en ny, fin racercykel och glömt bort sin gamla trotjänare. En tredje person vill helt enkelt inte kännas vid sin rostiga skrotcykel längre.

Får vi slänga gamla, bortglömda cyklar?

Vi får många frågor från föreningar som tröttnat på att det står gamla cyklar, som inte används, och tar plats i förråden. Frågan är vad föreningen kan göra åt det? När det gäller hyresrätter finns det regler om att övergiven egendom tillfaller hyresvärden efter viss tid. Någon motsvarande regel finns inte för bostadsrätter. Det betyder att föreningen inte har rätt att slänga andras cyklar.

Är det en cykel som inte använts på väldigt länge, och ser rostig och gammal ut, är risken kanske inte så stor att någon kommer ställa föreningen till svars för detta – men det är ändå alltid en risk att slänga någon annans egendom. Föreningen kan inte friskriva sig från framtida anspråk.

Informera i god tid

Vi rekommenderar att föreningar som vill rensa cykelrummet informerar om det i god tid. Informera de boende skriftligt, både i trapphus och i brevlådor. Ni kan även skicka med märklappar som de kan märka upp sina cyklar med. Kom ihåg att det kan finnas de som hyr ut sina lägenheter i andra hand, så att ni informerar både bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästerna.

Ange sista datum för när cyklarna måste vara märkta, och påminn gärna om det. Det är bra om ni kan spara de omärkta cyklarna en tid efter själva rensningen också.

Vad säger lagen?

Det finns ingen regel för hur länge de måste sparas och det blir riskfritt att slänga/sälja cyklarna. Risken minskar dock med tiden. Juridiskt finns det inte heller någon regel som tillåter att ni klipper upp låsen på övergivna cyklar. Men i praktiken gör nog många föreningar det ändå.

Om föreningen väljer att slänga cyklarna kan det vara bra att ta foton på det som slängs. Då kan ni visa skicket cykeln var i, om någon i efterhand kommer och påstår att det var en väldigt värdefull cykel som försvann.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen ideal lösning – man har ingen automatisk rätt att slänga övergivna cyklar. Om ni uppmanat alla medlemmar att senast ett visst datum märka eller på annat sätt ta vara på sina cyklar löper föreningen emellertid inte någon större risk om ni sedan avyttrar de övergivna cyklarna.