Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Vi är det mest hållbara företaget i branschen

I Nordens största studie om hållbarhet har Riksbyggen blivit utsedd till fastighetsbranschens mest hållbara företag av Sustainable Brand Index B2B. Men vi nöjer oss inte där. Vi kommer öka takten för att arbeta för en hållbar utveckling och minska vår klimatpåverkan.

Vi har stora ambitioner och långsiktiga planer för att utveckla mer hållbara boendemiljöer, både under byggprocessen och när fastighetsförvaltningen tar över och de boende flyttar in. Medan många andra vill göra ett stort intryck, är vår strävan att göra ett så litet avtryck på planeten som möjligt. Vi bygger inte alltid högst och vackrast, däremot bygger och förvaltar vi alltid med stor respekt för verkligheten. 

Några exempel på Riksbyggens hållbarhetsarbete:

Företagsövergripande:

Genom att anta tre utmaningar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Riksbyggen har deltagit och ställer sig bakom arbetet med ta fram färdplanerna för ett fossilfritt Sverige inom betongbranschen samt bygg- och anläggningssektorn

Nyproduktion av bostäder:

Solpaneler införs som standard i samtliga projekt.

Alla hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, i vissa fall även med Miljöbyggnad Guld.

Riksbyggen har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg som används inför beslut vid samtliga projekt.

Riksbyggen testar som första aktör en ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan i Brf Viva, Göteborg. 

Riksbyggen är en av aktörerna bakom Masthuggskajen i Göteborg som blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. En certifiering för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Riksbyggen provar nya modeller för att sänka trösklar för att unga ska komma in på bostadsmarknaden, till exempel genom ungdomsettor för 95 000 kronor i Brf Viva och Hyrköp i Brf Brandstationen.

Fastighetsförvaltning:

Elbilar och mindre kemikalier gav Svanenmärkt lokalvård i Luleå.

Med Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer får bostadsrättsföreningarna hjälp och inspiration att göra insatser för en minskad klimatpåverkan.

Genom Riksbyggens Ombyggnadsavtal kan bostadsrättsföreningarna genomföra ombyggnader för till exempel minskad energianvändning, installation av solpaneler och nya klimatskal. Riksbyggens mål är att fördubbla ombyggnadsverksamheten.

Riksbyggen arbetar aktivt för fler förtätningsprojekt vilket innebär att nya bostäder skapas utan att ny mark tas i anspråk, till exempel i Umeå och Linköping.

Stor bergvärmesatsning minskar CO2-utsläpp med 972 ton/år. Riksbyggen projektleder bergvärmesatsningen på uppdrag av dotterbolag till SEB’s bostadsfond Domestica.

Erbjuda tjänster inom energieffektivisering för övervakning och injustering av uppvärmning, ventilation och varmvatten.

Boende:

Genom Riksbyggens miljöskola, som finns öppen för alla på riksbyggen.se, får boende tips om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom att bland annat minska sin energianvändning i hushållet och ta hand om avfall så att det kan återanvändas rätt.

Genom att utveckla nya mobilitetslösningar i vår nyproduktion av bostäder underlättar vi för de boende att transportera sig på ett mer hållbart sätt.

Riksbyggen arbetar för ökad social hållbarhet på olika sätt, dels som en av parametrarna i hållbarhetsverktyget som används i alla nyproduktionsprojekt men också i särskilda insatser. Som till exempel Solar Egg som föddes ur viljan att skapa ökad social hållbarhet genom samtal och stolthet i Kiruna kring samhällsomvandlingen.