Vårt hållbarhetsarbete 2019

Hållbarhet och miljö är en viktig fråga för oss och vi arbetar ständigt med att utvecklas och bli ännu bättre. Under 2019 har vi i flera projekt tagit oss en bit på vägen mot en mer hållbar planet. Här är några av de saker som vi på Riksbyggen har åstadkommit under året.

Årets miljöbyggnad

När bostadsrättsföreningen Viva planerades var målet att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. I år stod fastigheten klar och utmärkelserna har inte låtit vänta på sig. Bostadsprojektet har blivit utsedd till ”Årets bästa byggnad”, ”Årets Miljöbyggnad” och fått certifierats med Miljöbyggnad Guld.

Några exempel på innovationer i Brf Viva:

 • Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.

 • Ny, klimatförbättrad betong med 30 procent mindre utsläpp av CO2
 • Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
 • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
 • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
 • Ekosystemtjänstanalys - är produkter och tjänster som naturen skapar för oss människor, utan att vi betalar för det. Riksbyggen genomför sedan ett antal år tillbaka ekosystemtjänstanalys vid alla nybyggnadsprojekt. Helst ska vi hitta en nivå där vi når ett bättre resultat när vi är färdiga, än vad som fanns där innan.  

Solceller

I Göteborgshus 38 har vi gjort en stor klimatsatsning på solceller. I samband med ett takbyte har föreningen installerat en av landet största solcellsanläggningar. Riksbyggen vill hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara. Installationen av solcellsanläggningar i befintliga fastigheter har ökat kraftigt de senaste åren. Både tekniskt, ekonomiskt och regelverksmässigt är det idag möjligt att på ett ansvarsfullt sätt installera solceller på bred front.

Innovativ parkering

Under året avslutades projektet Innovativ Parkering, ett projekt där Riksbyggen bland annat samarbetade med KTH och Trafikutredningsbyrå. Projektet har handlat om att demonstrera och utvärdera nya lösningar för parkering och mobilitet. Syftet har varit att få ökad kunskap om hur vi kan skapa mer attraktiva boende- och stadsmiljöer och samtidigt sänka bygg- och boendekostnader.

Brf Blicken i Haninge var Riksbyggens demonstrationsprojekt. Följande mobilitetstjänster har erbjudits de boende:

 • Bilpool med medlemskap i tre år
 • Cykelpool med el-assisterade lådcyklar och damcyklar
 • Rabatt på taxiresor. ”Prova-på-erbjudande”: taxicheckar för alla
 • Rabatt på hyrbil. ”Prova-på-erbjudande”: gratis helg med hyrbil för alla
 • 30-dagars SL-kort till alla nyinflyttade
 • Möjlighet att prata med personlig resecoach i samband med inflyttning
 • Extra synliga cykelrum i gatuplan gör cyklarna extra lätta att använda


Projektet har gett Riksbyggen ny kunskap och erfarenheter. Det har belyst vilka kostnader det faktiskt innebär att anlägga en parkering och vilka möjligheter det finns att erbjuda boende god mobilitet även med ett lägre antal parkeringsplatser.