Nytt förslag kring svarthandel av hyresrätter

Svartmarknaden för hyreslägenheter är ett stort problem. En statlig utredning föreslår en mängd skarpa förslag, främst avseende byten, andrahandsupplåtelse och inneboende.

Enligt en undersökning som branschorganisationen Fastighetsägarna genomförde redan 2006 uppskattades svarthandeln med hyreskontrakt i Stockholm, Sundbyberg och Solna till mer än en miljard kronor. Det finns inget som tyder på att handeln har minskat sedan dess, tvärtom.

Problemen består bland annat i att människor betalar pengar för att få förstahandskontrakt på attraktiva adresser, skenbyten, otillåten andrahandsuthyrning med oskäliga hyror och missbruk av inneboendereglerna. Det är kanske inte så konstigt att svarthandeln ökar med tanke på rådande bostadsbrist men givetvis ändå beklagligt. Enskilda människor drabbas, kösystemen kringgås och förtroendet för hyresrätten minskar.

I början av november 2017 presenterade den statliga utredningen ”Remiss SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning” sina förslag för att komma till bukt med den oseriösa marknaden. Utredningen har letts av hovrättsrådet Jan Josefsson.

Utredaren föreslår en mängd skarpa förslag, främst avseende byten, andrahandsupplåtelse och inneboende. Bland annat föreslås att en hyresgäst måste ha bott i sin lägenhet minst ett år för att få rätt att byta den mot en annan lägenhet. Detta för att motverka att skenbyten (där det i själva verket rör sig om otillåtna köp av hyresrätter) kan genomföras med stöd av bytesreglerna i hyreslagen.

Vidare föreslås att en hyresrätt ska vara förverkad, det vill säga. att hyresgästen kan sägas upp omedelbart, om hyresgästen har betalat pengar för den. Det innebär alltså att även köparen av en hyresrätt kriminaliseras. Både att köpa och att sälja en hyresrätt ska, om förslagen träder i kraft, kunna leda till fängelse.

Därutöver föreslås att förstahandshyran ska vara ett tak för andrahandshyran. Om en hyresgäst tar ut högre hyra än så ska även det kunna leda till förverkande. Man ska inte heller kunna få byta till sig en hyresrätt mot en bostadsrätt eller en småhusfastighet, enligt utredningen. Enbart hyresrätt mot hyresrätt ska vara tillåtet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Riksbyggen är i huvudsak positiv till utredningen. Åtgärder som syftar till en fungerande bostadsmarknad är förstås att välkomna. Riksbyggen anser dock att många av de problem som utredningen pekar på är en konsekvens av bostadsbristen i samhället i stort.

För att komma till rätta med dem måste bostadsbristen lösas, bland annat genom att förbättra förutsättningarna för nyproduktion och en större rörlighet på bostadsmarknaden. Vad gäller förslagen som sådana anser Riksbyggen att ettårsfristen för att få byta bostad är alltför stelbent.

Såsom hyresmarknaden ser ut idag tvingas människor acceptera boenden som inte är optimala, bara för att kunna få en fot in på marknaden. Riksbyggen menar att förslaget om att hyresnämnden ska neka tillstånd till byte då ersättning antas ha begärts är tillräckligt (tillsammans med övriga förslag i utredningen) för att komma till bukt med skenbyten.

Riksbyggen avstyrker förslaget om att det inte ska vara tillåtet att byta till sig en bostadsrätt/villa mot en hyresrätt. Vi anser att förslaget minskar rörligheten på en redan trög bostadsmarknad. Det finns ingen anledning att begränsa bytesmöjligheter då det rör sig om specifika önskemål mellan två parter – kanske en äldre person som vill flytta från sin villa till en hyreslägenhet, eller vid separation där ena parten inte har möjlighet att förvärva en ny bostadsrätt.

För att förhindra underprisöverlåtelser föreslår vi i stället krav på intyg av värderingsman att bostadsrätten/villan har sålts till marknadsmässigt pris. Utan sådant intyg får hyresnämnd avslå bytesansökan.

Riksbyggen tillstyrker att hyresrätten är förverkad när ersättning har betalats. Vi tillstyrker även straffskärpning och kriminalisering i dessa fall. Vidare anser vi att det finns anledning att justera skälig hyra för andrahandsupplåtelse – dock kan det enligt vår bedömning vara berättigat med ett visst påslag jämfört med förstahandshyran. Riksbyggen anser att det är alltför ingripande att upplåtelse av lägenhet till oskälig hyra ska kunna leda till förverkande.

Sammantaget är vi i huvudsak positiva till de föreslagna åtgärderna. Åtgärderna kommer inte att lösa bostadsbristen men kan bidra till ökad rotation på hyresmarknaden och att fler människor får möjlighet till ett förstahandshyreskontrakt.

Kompletterande information finns att läsa här: