Riksbyggens uthyrningsregler

Följande gäller av Riksbyggen ägda lägenheter men rekommenderas att gälla även när Riksbyggen är eller skall bli delägare.

Följande regler gäller uthyrning

 1. Lediga lägenheter annonseras på Riksbyggens hemsida och förmedlas i huvudsak till Riksbyggens intressekö (se förtydligande nedan). I de fall avtal tecknas med extern förmedling, såsom kommunal bostadsförmedling, avtalas om den andelen lägenheter som annonseras och förmedlas av den externa förmedlingen.
 2. Grundprincipen för fördelning av lediga lägenheter är att den med längst kötid/ mest köpoäng först får erbjudande om att teckna kontrakt under förutsättning att den sökande uppfyller Riksbyggens regler för uthyrning. När kontrakt erhålls nollställs kötiden.
 3. Anställd personal som inte redan bor i en av Riksbyggens lägenheter kan av förvaltningsmässiga skäl ges förtur till en ledig lägenhet innan den publiceras. Eventuell uthyrning till anställd enligt ovan beslutas av VD.
 4. Förtur kan ges till hyresgäster som bott länge hos Riksbyggen och skött sitt boende, personer som fått arbete i kommunen, personal vid företagsetablering eller företagsutveckling i kommunen.
 5. Den som anmäler sitt intresse och därmed placerar sig i kö för att hyra, måste aktivt svara på erbjudande, för att behålla sin plats i kön. Vid negativt svar på erbjudande vid 3 tillfällen, placeras den sökande som passiv i 6 månader. Efter 6 månader erbjuds den sökande att återta sin plats i kön. Ansökan gäller för ett år och måste därefter förnyas. 
 6. När ett fastighetsköp blir offentligt läggs det upp en information på hemsidan om när man kan registrera sig i den aktuella kön och anmäla sitt intresse. Kötiden räknas från den dag man ställt sig i den aktuella kön.
 7. För att bli godkänd som hyresgäst ska följande krav vara uppfyllda.
  a) Man ska vara minst 18 år.
  b) Man ska inte ha skulder eller betalningsanmärkningar som hänför sig till hyror eller avgifter kopplat till tidigare boende. Vid övriga betalningsanmärkningar görs individuella bedömningar.
  c) Man ska ha en sådan ekonomisk situation att man utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller konsumentverkets norm för skälig standard, för familjens storlek. Ha en inkomst från arbete, pension, A-kassa eller studiemedel. Andra typer av inkomster från exempelvis sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.
  d) Pant eller Borgen kan komma att krävas.
  e) Sökande ska vid förfrågan visa referenser från senast egna boende.
 8. Vid lägenhetsuthyrning förutsetts att den hyrande skall använda som bostad för eget bruk
 9. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet (vuxna och barn)
  1 rum och kök max 3 personer
  2 rum och kök max 4 personer
  3 rum och kök max 6 personer
  4 rum och kök max 8 personer
  5 rum och kök max 10 personer
 10. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Fastighetsägaren. För givande av tillstånd krävs skäl som exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.
 11. Gällande hemförsäkring skall finnas under hela hyrestiden. Ansvar att teckna försäkring åligger hyresgästen.

Förtydligande

Bostadsökande kan anmäla sitt intresse för en hyreslägenhet hos Riksbyggen och hamnar då i Riksbyggens intressekö. Val av hyresgäst sker utifrån hur länge den sökande haft en aktiv intresseanmälan men Riksbyggen förbehåller sig rätten att välja hyresgäst med förtur.

Uthyrning sker i första hand till privatpersoner eller i förekommande fall till kommunen, om avtal träffas härom.

Undantag från dessa regler kan medges på grund av särskilda skäl, till exempel personer med sociala eller psykiska problem. Då krävs det att det skall finnas stöd och den uppbackning som krävs för att den sökande skall kunna fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.