Hårdare regler för andrahandsupplåtelse av hyresrätt

Svartmarknaden för hyresrätter är ett stort problem. För att komma till rätta med det trädde nya lagregler kring andrahandsupplåtelse av hyresrätt i kraft den 1 oktober 2019. Reglerna innebär en ordentlig skärpning mot tidigare lagstiftning. Nedan sammanfattar vi det viktigaste. Observera att reglerna gäller just hyreslägenheter. För bostadsrätter gäller andra regler.

Andrahandsupplåtelse

Det krävs alltid tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut en lägenhet i andra hand. Otillåten uthyrning kan leda till att hyresgästen blir av med hyresrätten omedelbart. Det finns inte längre någon möjlighet till rättelse, som tidigare.  

Hyresgästen får inte ta ut högre andrahandshyra än vad hen själv betalar i hyra. Hyrs lägenheten ut möblerat är det tillåtet att lägga på högst 15 procent på hyran. Kostnader för bredband och liknande går också att ta ut, men inte mer än den faktiska kostnaden.

Det har blivit brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, om man samtidigt tar ut för hög hyra. Straffet är böter eller fängelse i två år. Andrahandshyresgästen har rätt till återbetalning av för hög hyra i upp till två år.

Om hyresgästen har inneboende måste hyran vara proportionerlig utifrån hur stor del av lägenheten den inneboende disponerar. Det räknas inte som inneboende om hyresgästen inte själv samtidigt bor i lägenheten.

Lägenhetsbyte

Även här har reglerna blivit hårdare. Som huvudregel måste både hyresgästen och bytespartern ha bott i sina lägenheter minst ett år för att byte ska vara aktuellt. Tillstånd krävs från hyresvärden eller hyresnämnden. Hyresnämnden får inte bevilja byte till en bostadsrätt eller villa.

Svarthandel

Det är inte tillåtet att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, så kallad svarthandel. Nytt är att även köp av hyreskontrakt har kriminaliserats. Straffet är böter eller fängelse upp till två år. Om brottet är grovt kan fängelse utdömas ända upp till fyra år.