Ny roll för hemmet under Corona

Utöver ett hemmakontor har de flesta köket som sin arbetsplats. Vi känner oss effektiva eller ineffektiva och saknar våra kollegor. Hemmet ska leva upp till en ny roll som både boende och arbetsplats och närområdet blir oerhört viktigt för rekreation och fysisk aktivitet. Så ser det i grova drag ut när vi jobbar hemma, enligt Riksbyggens undersökning.

Om rapporten

Undersökningen, som ligger till grund för rapporten, skickades ut under juli månad till boende i Riksbyggens fastigheter. Drygt 500 personer har helt eller delvis besvarat frågorna i rapporten kring arbete och boendekvalitet under den pandemi som världen nu går igenom.

Föränderliga tider

Våra hem utvecklas ständigt. Teknologi och kulturella förändringar skapar nya ambitioner och förväntningar.

De senaste åren har den här utvecklingen gått fortare med Internet of Things, digitala gränssnitt för förvaltning och uthyrningstjänster. Men ingen av dessa kan jämföras med de senaste månadernas dramatiska förändringar, där Corona har fått oss att avbryta invanda beteenden för att lära oss nya över en natt. Det är en tid av omvärdering och reflektion, men också en tid för att skapa nya vanor och rutiner.

I vår undersökning överväger var femte att förändra sitt liv genom att byta boende. Kanske köpa en större bostad eller en extra lägenhet? Insikt i dessa frågor hjälper oss att skapa bättre hem framöver. Riksbyggens starka siffror under dessa månader tyder på att framtiden ligger hos dem som är beredda att förändras och utvecklas tillsammans med sina kunder.

Trevlig läsning!
Johanna Frelin, VD Riksbyggen

VD Johanna Frelin


Hemmet som arbetsplats

Vi jobbar i köket, känner oss effektiva eller ineffektiva och saknar våra kollegor. Så ser det i grova drag ut när vi jobbar hemma, enligt vår undersökning.

Bättre livsbalans – men stor skillnad på effektivitet

Alla kan inte välja att jobba hemifrån, men de flesta som har möjlighet att jobba hemifrån har valt att göra det. Är det effektivt att jobba hemma? Deltagarna i undersökningen svarar olika. En tredjedel anser att de blir mer effektiva av att jobba hemma, men det balanseras delvis av den fjärdedel som anser att deras effektivitet går ner – se siffrorna nedan. Relativt få tycker däremot att det fungerat dåligt, och många anser att de får en bättre livsbalans mellan jobb och fritid.

31% blir mer effektiva
18% blir mindre effektiva
9% jobbar sämre hemifrån


Sitter hemma och saknar kollegorna

Förutom hemmakontoret så är köket den vanligaste arbetsplatsen. Därefter kommer vardagsrummet och sovrummet, i den ordningen. En stor majoritet av dem som jobbar hemma saknar den sociala dimensionen, att ha kollegor runt sig på kontoret, att kunna ta snabba initiativ och ha möten under arbetsdagens gång.


Kluvet om ekonomisk ersättning

Arbetsgivarna erbjuder ytterst sällan ekonomisk ersättning för att hemmet nyttjas som arbetsplats. Arbetstagarna är över lag kluvna i sin inställning till om ersättningar borde komma i lönekuvertet eller i form av skattelättnader och avdrag. Inbyggda teknik- och kommunikationslösningar står högst upp på listan för utveckling av hemmet som arbetsplats.

Två av tre saknar sina kollegor
89% har inte hört något om ersättning
29% har undvikit arbetsplatsen

Livet i nytt ljus

Var femte boende har funderat över att förändra sitt boende under Corona. Det är talande för en tid där många fått möjlighet att omvärdera hur de tidigare levt och hur de vill leva framöver.

God grannsämja och mer aktiva i närområdet

Flera insikter från undersökningen ger oss hopp om att många kommer att trivas ännu bättre i sin hemmamiljö framöver. Det handlar delvis om att så många överväger att skaffa husdjur och att grannsämjan stått sig väl under hela pandemin. Vi har ett behov av att röra på oss. 44 procent vill ha ett gym i fastigheten. I kombination med en ökning av promenader och träning i närområdet tyder allt på ett större lokalt fokus. Det kan på sikt innebära ett större engagemang i sin när- och boendemiljö.


Tufft för uppkopplingar och parrelationer

Infrastruktur och kommunikationslösningar måste möta nya krav när hemmet får axla en roll som arbetsplats. Högt upp på önskelistan hittar vi därför inbyggda kommunikationslösningar med bekväm och tillförlitlig uppkoppling. Men det är inte bara kommunikationslösningarna som utsätts för påfrestningar. Även parrelationer påverkas när rutiner ändras och vi vistas mer tid nära inpå varandra. En av fem parrelationer har upplevt svårigheter.

”Det blir ansträngt när ena parten är hemma med barn och den andra ska arbeta. Att samsas om ytorna (köket) är svårt.”

1 av 5 överväger ändrat boende
13% funderar på att skaffa husdjur
20% har haft svårt i parrelationer
34% vill se inbyggda kommunikationslösningar i hemmet


Funderar du också på att flytta? Kolla in Riksbyggens lediga bostäder

Vissa saker vill vi behålla

Även om majoriteten helst vill att allt ska återgå till det normala så vill 30 procent av de tillfrågade behålla vissa förändringar. Bland de exempel som nämns finner vi den ökade medvetenheten gällande hygien, den ökade digitala närvaron och i samband med det att man slipper pendla till och från och jobbet.

”Vi behöver inte åka till jobbet varje dag. Det här är bättre
för miljön.”

”I ett längre perspektiv besparar vi miljön genom att arbeta hemma då det går. Det skulle vara bra med en allmän acceptans hos arbetsgivare att tillåta detta”

”Jag får spendera mer tid i en miljö jag själv valt och utformat”

”Relationen till mina barn har stärkts då jag kan vara mer med dem när jag inte behöver pendla”

 

Rörelse i rörelse

Vi rör oss på ett annat sätt under Coronan. En av fyra cyklar och promenerar mer och två procent har köpt ytterligare en bil. Det som upplevs bäst med att jobba hemma är att slippa resorna till jobbet.

Viktigt med fysisk aktivitet nära hemmet

Idéer om var, varför och hur vi rör oss har rubbats under Corona. Det är framförallt resorna till och från jobbet som de flesta är glada att slippa. Även tjänsteresorna har minskat. Många anger också att de promenerar mer, vilket ger en indikation om att promenadstråk och grönområden i närområdet kan bli viktigare i framtiden.


Ökning för bil öppnar för bilpooler

Bilåkandet har fått ett visst uppsving, vilket är ett trendbrott gentemot de senaste årens nedgång.* Det öppnar eventuellt för ett framtida ökat användande av bilpooler, hyrbil och andra mobilitetstjänster i anslutning till hemmet.

* "Ökad biltrafik men mindre utsläpp" Statens väg- och transportforsknings-institut, oktober 2019
"Trafikverket förutspår ökad biltrafik" Trafikverkets basprognos, juni 2020

51% anser det är skönt att slippa resa
4% har skaffat bil
28% gör färre tjänsteresor
21% promenerar mera


Ny roll för hemmet – sammanfattning

Coronan har gett oss ett liv där hemmet står i fokus på ett helt annat sätt än någonsin tidigare och trender accelereras i snabbare takt än någon hade kunnat förutse.

Hemmet där vi har vår dygnsvila har fått axla fler roller under coronapandemin. Det som tidigare var en plats för avkoppling och återhämtning har nu även blivit arbetsplats, mötesrum och skola.

 • Viktiga insikter i oviss framtid
  Rapporten har gett oss intressanta insikter i hur boende upplever dagens situation. Vi får också en fingervisning om vad ett boende kommer innebära i en framtid som är oviss.
 • Glada att slippa restider
  De flesta är glada att slippa resan till sitt arbete som kan vara kantad av trängsel och tidspress. Färre eller inga tjänsteresor frigör tid.
 • Många blir effektiva men inte alla
  En del tycker sig ha blivit mer effektiva av att göra hemmet till arbetsplats medan andra upplever motsatsen.
 • Omvärderar boendet efter nya behov
  En del omvärderar hela sin boendesituation och funderar på att förändra den. Kanske i ljuset av att ha varit hemma mer och då upplever sig ha fler behov än det nuvarande hemmet tillgodoser.

 • Förlorad vardagsmotionen måste ersättas i närområdet
  Att röra på sig och ta hand om sin fysik är trender som fått ett uppsving. Men även om fler promenerar mer uteblir mycket av vardagsmotionen när vi är hemma, och många gym har varit stängda under coronapandemin. Allt fler önskar sig därför ett gym i fastigheten där man bor.
Upp