Styrelsens rapport enligt föreningskoden

Utifrån ”Svensk kod för bolagsstyrning” har Riksbyggen utvecklat en egen kod, ”Kod för styrning av Riksbyggen ekonomisk förening” (”Föreningskoden”), som har anpassats till Riksbyggens förutsättningar.

Syftet med koden är att skapa förutsättningar för en aktiv och stark ägarroll inom ramen för en väl avvägd maktbalans och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning.

Riksbyggens Föreningskod läser du här.