Riksbyggens hållbarhetsredovisning

Här hittar du det som utgör Riksbyggens hållbarhetsredovisning 2019.

Uttalande från VD

Allt oftare tänker jag att det är på vår generation det hänger, om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna innan det är för sent.

Riksbyggen har satt upp målet att bli ett klimatneutralt företag, lovat att vår fordonsflotta ska vara fossilfri 2025 och har inom ramen för Fossilfritt Sverige ställt oss bakom att bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutral 2045. Men hållbarhet handlar om mer än klimatneutralitet, om att se helheten. Riksbyggen har en tradition av att arbeta framgångsrikt med hållbarhet och det arbetet accelererar vi nu.

Ju större man är, desto större ansvar bör man ta. Ansvar för att utveckla byggprocesser, ökad cirkuläritet i nyproduktion och vidare till att skapa hållbara boendemiljöer, biologisk mångfald, energibesparing och digitalisering som underlättar för de boende att dela  på saker och fordon.

Vi har genom de 500 000 människor som lever i bostäder som Riksbyggen förvaltar ett enormt nätverk som gör att vi kan påverka, på riktigt. Det är ingen slump att vi för andra året i rad nu utsetts till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen. Det är fantastiskt roligt och hedrande, men när det gäller hållbarhet ligger de stora utvecklingsfaserna fortfarande framför oss.

Varje företag måste regelbundet ställa sig frågan vilket arv man vill föra vidare. Som ny vd i Riksbyggen är det naturligt att tillsammans med mina kollegor forma en strategi som pekar ut riktningen i ett längre perspektiv. Vad vill vi ha uppnått om tio år?

En utmaning, kanske den största, är att bygga för unga. Om det hade funnits ett enkelt sätt att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden så skulle det redan ha genomförts. Det handlar om en rad åtgärder för att lyckas: Att satsa på boende för äldre så att vi stimulerar flyttkedjor. Att påverka politiken med konkreta lösningar, exempelvis Ungbolån som hjälper unga med finansiering. Att genom Hyrköp ge unga möjlighet att hyra en lägenhet som de inom fem år kan köpa.

Att föra in billiga ungdomslägenheter i flera av våra ordinarie bostadsrättsföreningar, som vi har gjort i Brf Viva i Göteborg. Brf Viva, som under 2019 har belönats med en rad priser, förtjänar all uppmärksamhet. Det är ett forskningsprojekt i stor skala där vi bland annat har kunnat visa hur man använder klimatförbättrad betong, lagrar el i begagnade bussbatterier, bor utan bil, blandar boendeformer, odlar både grönsaker och vänskap.

Nu tar vi med oss det bästa från Brf Viva och för kunskapen vidare till kommande projekt.

Avslutningsvis några ord om vårt ekonomiska resultat.

Riksbyggen kan, trots en volatil marknad, redovisa ett synnerligen stabilt resultat för 2019. När förutsättningarna på lånemarknaden förändrats har vi tack vare vår satsning på hyresrätter kunnat hålla produktionstakten uppe. Den anpassningen efter marknadens förutsättningar rimmar också väl med vår högre mission: att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. För alla skeenden i livet, för alla plånböcker och i alla delar av landet.


           
      Johanna Frelin, VD Riksbyggen

Om hållbarhetsredovisningen

GRI-index

Ekonomisk påverkan

Miljöpåverkan

Social påverkan

Tidigare hållbarhetsredovisningar

  • På dessa sidor finner ni det som tillsammans med den tryckta rapporten En hållbar berättelse utgör Riksbyggens nionde...

  • På dessa sidor finner ni det som tillsammans med den tryckta rapporten En hållbar berättelse utgör Riksbyggens åttond...

Upp