Vi klimatkompenserar genom Vi-skogen

På Riksbyggen arbetar vi aktivt för att minska flygresorna som genomförs av företaget. För de flygresor vi ändå genomför har vi valt att klimatkompensera. Sedan januari 2014 klimat-kompenserar vi genom Vi-skogen.

Varför klimatkompenserar vi genom Vi-skogen?

Vi har valt att klimatkompensera via Vi-skogen dels för att de, precis som vi, är ett kooperativt företag. Men framför allt för att Vi-skogen styr sina resurser till människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Varför klimatkompenserar vi våra flygresor?

Anledningen till att vi klimatkompenserar just våra flygresor är att vi vill skapa incitament för att välja andra transportmedel när det är möjligt. Genom att klimatkompensera blir flyget något dyrare vilket ger en fördel för andra transportmedel.

Vi har valt att inte klimatkompensera hela vår verksamhets klimatutsläpp. Anledningen är att vi i första hand vill lägga pengarna på att minska våra egna utsläpp genom att till exempel köpa in el- och gasfordon och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i vårt fastighetsbestånd.

Vart går vår klimatkompensation?

Vår klimatkompensation går till ett projekt som heter Kenya Agricultural Carbon Project. Projektet riktar sig till småskaliga bönder som har mindre än 1 hektar mark.

Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor (så kallad agroforestry), marktäckande grödor och komposttäckning på sina gårdar. Agroforestry när det är som bäst helt enkelt.

Implementeringen av dessa metoder leder även till ökad biologisk mångfald och ökar familjernas motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verified Carbon standard, och når ca 30 000 bönder. 70 procent av dessa är kvinnor.