Riksbyggens egna hållbarhetshjältar

Träffa Riksbyggens medarbetare som brinner för hållbarhet. Alla kan leva hållbart och det finns massor av olika sätt att applicera det i sitt eget liv. Alexandra på Riksbyggen tipsar om att göra små saker i vardagen som bidrar till hållbarhet och Mats sparar pengar och miljön genom att använda elcykel när han åker till jobbet. Häng med och träffa Riksbyggens hållbara medarbetare!

Hej Alexandra!

”Lev på ett sätt som fungerar långsiktigt”

Alexandra Skytén, Bonumvärd

Vad innebär hållbarhet för dig privat och i ditt arbete?

Leva på ett sätt som fungerar långsiktigt. Både när det gäller att vara miljömedveten och själva livsstilen – det ska fungera i längden!  

Kan du ge några konkreta tips på vad du gör för att leva mer hållbart?  

Det är främst flera små saker i vardagen som att återanvända, sopsortera, träna och att hitta en bra balans på alla delar i vardagslivet med jobb, familj, nytta och nöje. 

Hur för du för att involvera och inspirera våra kunder till att göra mer hållbara val?  

Bonumträffarna som jag som bonumvärd har en gång i veckan hos föreningarna är en naturlig stund att lära känna sina grannar på. Man sitter och småpratar med varandra och hittar nya vänner med liknande intressen. Grannarna gör saker tillsammans, samåker till diverse utflykter eller träffas i gemensamhetslokalen för hantverksarbeten eller vinprovning. Flera av de bonumträffar jag anordnat har dessutom haft ett tema kopplat till hållbara val, vi har bland annat planterat växter tillsammans, tränat och dansat. 

Hej Marianne!

”Jag brinner lite extra för att integrera utrikesfödda kvinnor i samhället”

Marianne Wadefalk, Marknadsområdeschef Fastighetsförvaltning, Marknadsområde Väst

Vad innebär hållbarhet för dig privat och i ditt arbete?

Att arbeta långsiktigt och inom alla delar. Dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För mig är det inte stor skillnad på privat och i arbetet bara att det är i mindre format privat och fler och tydliga mål på arbetet. Genom att se till att vi arbetar för en hållbar arbetsplats och ett hållbart ledarskap/medarbetarskap så skapar det balans i hela livet vilket gör att vi kan ta de utmaningar som kommer till oss både privat och i arbetslivet.

Kan du ge några konkreta tips på vad du gör för att leva mer hållbart?

När det gäller miljön så åker jag buss till och från arbetet. Jag hade ett uppehåll under Covid men nu åker jag kollektivt igen. Jag är aktiv i vardagen; avfallssorterar, använder LED-lampor, storhandlar för att minska antalet bilresor, använder snålspolande kranar hemma och städar med produkter som är Svanenmärkta. Bikarbonat är bra ersättning till många städprodukter. Följer ”Husmorstipset” på Instagram. Träning och socialt umgänge är en viktig del i hållbarhet för mig.

Inom Marknadsområdet Väst erbjuder vi alla medarbetare en betald arbetsdag för volontärarbete.  Jag är mentor i ett EU- finansierat projekt som heter Klara, Färdiga Kvinna och det är något jag gör på min fritid. Tanken är att vara ett stöd för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden (minst 12 mån) och coacha dem. Målet är att ha sysselsättning i form av anställning eller studier efter avslutat program. Eftersom jag brinner lite extra för att integrera utrikesfödda kvinnor i samhället var det här rätt volontärarbete för mig.

Vi har en stark grannsamverkan där jag bor och en gemensam Facebooksida där vi kan låna saker, sälja, ge bort eller få hjälp med något. Att lära känna sina grannar tycker jag är viktigt för att skapa en trygg boendemiljö.  Under Covid var det många som anmälde sig till att hjälpa till med att handla för de som var sjuka. 

Hur gör du för att involvera och inspirera våra kunder till att göra mer hållbara val?  

Vi har ett tight samarbete med våra Intresseföreningar. Under pandemin fick till exempel alla styrelser boken Huskurage för att vi ville uppmuntra dem att komma vidare med trygghetsarbetet i sina föreningar.  Vi engagerar och stöttar våra kunder att vara aktiva inom hållbarhet och delta i Riksbyggens hållbarhetstävling.  Jag upplever att vi har fokus på hållbarhet i alla våra tjänster och ett gott samarbete med Bostad vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har en utarbetad handlingsplan kring Social hållbarhet. Det är inspirerande att få arbeta tillsammans med kollegor som under lång tid har arbetat så aktivt med de här frågorna.

Hej Mats!

”Hållbarhet ska inte vara krångligt”

Mats Nilstad, Föreningssamordnare

Vad innebär hållbarhet för dig privat och i ditt arbete? 

Hållbarhet ska inte vara krångligt, svårt eller dyrt utan något lättsamt och trevligt.

En fördel är att jag gillar att umgås och knyta nya kontakter, något som är oerhört viktigt i mitt arbete. Här på Riksbyggen har jag dagligen kontakt med kollegor på kontoret eller våra kunder och där finns grunden för social hållbarhet.  

Att tänka långsiktigt är också viktigt. Det som kan verka billigt kan visa sig vara dyrbart på lång sikt. Därför känns det bra att vi alltid har som målsättning att ha en långsiktig relation med våra kunder. Då blir det enklare att förstå att en lösning som inledningsvis kan vara något mer kostsam sparar både pengar och miljö på lite längre sikt. Mitt motto är att leva som man lär men ibland får man tillåta ett snedsteg – jag tror alla förstår. 

Kan du ge några konkreta tips på vad du gör för att leva mer hållbart?  

Numera cyklar jag till och från min arbetsplats och har gjort så under ett års tid. Göteborg har fina cykelvägar även under vintern, skottade och farbara. Jag skaffade elcykel och använder elen när jag tar mig till jobbet, hem trampar jag utan elhjälp – då blir jag både varm och får upp pulsen. Eftersom jag slipper trängselskatt och förmånsvärde på parkeringsplatsen så har jag tjänat in kostnaden för min elcykel redan.    

Hur gör du för att involvera och inspirera Riksbyggens kunder till att göra mer hållbara val? 

I mitt arbete så har jag förmånen att arbeta nära våra ägare i Intresseföreningarna och Lokalföreningarna och jag märker jag de idéer som både jag och Riksbyggen har ofta tas emot med entusiasm, men vad som är ännu roligare är att många kunder börjar efterfråga tjänster och aktiviteter som involverar hållbarhet. Riksbyggens hållbarhetsidéer är också en källa att hämta inspiration ur – det gäller att våga föreslå till kunderna att genomföra detta, oftast går det enklare när de inser att de också kan spara pengar. 

Hej Ulf!

"Jag brukar söka distanskurser i hållbarhet, inte för att bygga på mitt CV utan för att läsa om något som jag tycker är kul och viktigt."

Ulf Halvarsson, Affärs - och försäljningschef Fastighetsförvaltning

Vad innebär hållbarhet för dig privat och i ditt arbete?

När man tänker på hållbarhet privat så är det lätt att involvera hållbarhet arbetslivet. Yrkesmässigt så tycker jag att det finns många affärsmöjligheter som dyker upp både direkt och indirekt. Jag är exempelvis med i ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande” och märker hur vi vinner fler och fler förvaltningsaffärer på grund av vårt kunnande och engagemang inom hållbarhet.

Kan du ge några konkreta tips på vad du gör för att leva mer hållbart?

Jag tycker det finns många bra möjligheter att bidra med återbruk, material- och energiåtervinning. Det känns bra att besöka en återvinningsstation på helgen - då har man gjort lite extra nytta. Jag gör även en del små saker i vardagen kopplat till hållbarhet. Det kan röra sig om att delta i en aktivitet via Håll Sverige Rent eller Naturskyddsföreningen. Jag brukar söka distanskurser i hållbarhet, inte för att bygga på mitt CV utan för att läsa om något som jag tycker är kul och viktigt. Det blir också många mil på cykeln under ett år, den rullar varje vecka året runt oavsett väder. 

Hur gör du för att involvera och inspirera våra kunder till att göra mer hållbara val?  

Jag försöker sprida goda förslag och erfarenheter! Jag jobbar proaktivt med medarbetare som träffar kunder genom vår Starkmetodik. Jag har genomfört kundevent med stöd från SIDA och genomfört massor av gemensamma aktiviteter med vår intresseförening. Jag gillar också tävlingar och utmaningar! När jag jobbade som marknadsområdeschef var jag med och vann en del priser till marknadsområdet, bland annat ”Årets miljöpris” av Umeå kommun. Vi var duktiga på att inspirera både kunder och medarbetare genom att hålla lokala hållbarhetstävlingar. Nu är Årets hållbarhetsförening en tävling som vi kör i hela landet. Vi har också utmanat vår egen hållbarhetsenhet i en tävling som kopplades till Earth Hour.