Öka den biologiska mångfalden i bostadsrättsföreningen

Det finns många saker att hitta på för att belysa frågan om biologisk mångfald. Följ våra tips om hur din förening kan vara med och bidra genom att exempelvis odla på balkongen eller sätta upp en poängpromenad för kunskapsdelning för både vuxna och barn. Och visste du att det även finns en speciell dag för att lyfta den biologiska mångfalden? Notera den 22 maj i kalendern!

Artrik natur ger mer hållbara ekosystem

Klimatförändringarna och den biologiska mångfalden är vår tids stora ödesfrågor. Natur som är artrik utgör hållbara ekosystem som lättare kan klara av ett förändrat klimat. Bevarandet av urskogar som lagrar stora mängder kol eller våtmarker som minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar är bara två av många kända exempel.

Samtidigt hotar klimatförändringarna artrikedomen när öknar breder ut sig, korallrev bleks eller de arktiska miljöerna krymper allt mer.

Kunskapen i ämnet har dock aldrig varit så här stor. Vikten av biologisk mångfald fastslås i fler och fler forskningsrapporter och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en natur full med olika arter.

Hur kan din bostadsrättsförening bidra?

Det finns många saker att hitta på för att belysa frågan om biologisk mångfald. Här är tre tips:

  • biomfdag.se finns bland annat färdigt material för en poängpromenad, för både vuxna och barn, en bra aktivitet att ordna i bostadsrättsföreningen.
  • Ta del av våra tips för att lyckas med din odling på balkongen, vilket bidrar till att hjälpa den biologiska mångfalden. Så skapar du din gröna oas på balkongen
  • Om ni har en innergård, var noga med att välja växter som är typiska för landskapet för att gynna inhemska arter och undvik invasiva arter. Tänk också på att ha blommande örter, buskar och träd som erbjuder föda för sårbara pollinerare under hela säsongen.

Biologiska mångfaldens dag

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativ till dagen i Sverige. Tack vare många eldsjälar runt om i landet har det sedan dess arrangerats aktiviteter från norr till söder i samband med Biologiska mångfaldens dag.