Vad är de globala målen?

De Globala målen kallas ofta världens enda riktiga att-göra-lista och de rör oss alla. Vi alla kan bidra och göra planeten mer hållbar.

Vad innebär de globala målen?

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra  saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. 

För att uppnå detta krävs att alla länder arbetar med målen och att alla människor känner till målen och vad de innebär. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vill du veta mer? 

Få reda på mer om de globala målen här

Agenda 2030 - vad är det?

År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer och antog 17 globala mål för en mer hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. Det innebär att världens ledare förbundit sig att uppnå fyra  saker till 2030.

Agenda 2030 är en förändring mot ett hållbart samhälle. För att nå dit och uppfylla de 17 Globala målen har Sverige tagit fram ”Handlingsplan Agenda 2030”.

I handlingsplanen för 2018-2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder som ska ge resultat och effekter, planen fokuserar på det nationella genomförandet av Agenda 2030 men omfattar även det globala genomförandet.