De globala målen

De Globala målen kallas ofta världens enda riktiga att-göra-lista och den rör oss alla, vi alla kan bidra och göra planeten mer hållbar.

Agenda 2030

År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer och antog 17 Globala mål för en mer hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. Detta innebär att världens ledare förbundit sig att uppnå fyra fantastiska saker till 2030:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen

För att uppnå detta krävs att alla länder arbetar med målen och att alla människor känner till målen och vad de innebär. De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vill du veta mer? 

Få reda på mer om de globala målen här,

Agenda 2030 är en förändring mot ett hållbart samhälle. För att nå dit och uppfylla de 17 Globala målen har Sverige tagit fram ”Handlingsplan Agenda 2030”.

I handlingsplanen för 2018-2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder som ska ge resultat och effekter, planen fokuserar på det nationella genomförandet av Agenda 2030 men omfattar även det globala genomförandet.