Overshoot day 2020

Vad är Ovetshoot day och vad kan vi göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck?

Overshoot Day inträffar enligt beräkningar den 22 augusti i år vilket är tre veckor senare från 2019 som var den 29 juli. Syftet med Overshoot day är att belysa att mänskligheten redan har gjort av med det årets budget av förnybara resurser som jorden har möjlighet att förnya per år.

Det innebär att från och med nu och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar som vi egentligen inte har. Vi “lånar” av kommande generationer. Överutnyttjande av resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Vårt ekologiska fotavtryck måste minskas

Globalt lever som att vi hade 1,7 planeter till förfogande och i Sverige som om vi har ca 4 planeter. Vi konsumerar planetens resurser i rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid som också utgör hälften av vårt fotavtryck. Om alla levde och konsumerade som vi gör i Sverige skulle Overshoot Day ha inträffat redan den 2 april i år.

Hur kan du och din bostadsrättsförening bidra till att minska ert ekologiska fotavtryck?

Om du som privatperson vill bidra till att flytta fram datumet för Overshoot day kan du exempelvis åka mer kollektivtrafik, minska konsumtionen av animalier och shoppa mindre

Mer tips på hur du som privatperson kan minska ditt fotavtryck hittar du i Riksbyggens Miljöskola

Som förening kan ni exempelvis arbeta med att minska er energianvändning. Det finns massor av energispartips och mer hållbarhetsinspiration på Mitt Riksbyggen under Hållbarhetsidéer till er förening.