Plantera för dina sommargäster

Att plantera växter som blommar hela sommarsäsongen är förstås vackra att titta på. Blommorna bidrar även till att alla pollinatörer får mat från vår till höst. I den allt tätare staden blir det ännu viktigare att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer. Bin, humlor och fjärilar kan hitta boplatser och föda i våra planteringar.

Pollinering och fröspridning

Idag ser vi en minskning av pollinerande insekter så som bin och humlor i Sverige samt i resten av världen. Det beror till stor del på att det på brist på föda och boplatser för våra pollinatörer. Dagens jordbrukslandskap med bland annat intensivare odling och en högre användning av gödsel och bekämpningsmedel har lett till att många pollinerande insekter så som vilda bin och humlor trängts bort från sina naturliga habitat.

Bra pollinering är lika med bra skörd

Pollinering är en förutsättning för världens livsmedelsproduktion. Och en majoritet av alla grödor får både större skördar med bättre kvalitet om de fått hjälp av insekter med sin pollinering. I det svenska jordbruket odlas främst spannmål som är vindpollinerat men forskning visar till exempel att rapskörden blir 10 procent högre när honungsbin fanns tillgänglig att pollinera blommorna. Behov av insekter som pollinatörer finns även hos oss kopplat till grödor så som raps, åkerböna och klöverförvall samt kopplat till trädgårdsodling. Trädgårdsodling utgörs här av både frukt- och bär odlingar så som jordgubbar, hallon, äpplen, päron mm.

Öka antalet blommor och växter i staden

Genom en varierad växtlighet som blommar vid olika tidpunkter under hela sommarsäsongen hjälper vi pollinatörer att hitta mat. Inslag av olika växtarter är bra eftersom att den också lockar till sig olika arter av pollinerade insekter vilket i sin tur är bra för våra odlingar då frukt och frösättning blir bättre om blommorna besöks av flera olika insekter. Särskilt viktigt är att det finns växter som blommar tidigt på våren då det under denna period är störts brist på föda.

Blommar på våren

 

 

 • Hassel
 • Hägg
 • Kastanj
 • Krokus
 • Körsbär
 • Lönn
 • Plommon
 • Pärlhyacint
 • Scilla
 • Sälg
 • Tussilago
 • Äpplen

Blommar på sommaren

 

 

 • Björnbär
 • Grönkål
 • Gurkört
 • Hallon
 • Hjärtstilla
 • Krusbär
 • Kungsmynta
 • Lavendel
 • Lind
 • Purjolök
 • Rädisa
 • Salvia

Blommar på hösten

 

 

 • Citronmeliss
 • Höstaster
 • Höstrubeckia
 • Kärleksört
 • Ljung
 • Malva
 • Prydnadskål
 • Spireabuske
 • Stockros

Tips på vägen

 • Planera tidigt vilka växter ni vill plantera. Det gäller att starta i god tid på våren. En del växter kan köpas som plantor andra ska frösås eller till och med förodlas.
 • Ta reda på vilka växter ni tycker om och vilka som attraherar olika pollinerare. Se till att ni får en bra spridning på blomning i trädgården.
 • Skapa goda livsmiljöer genom att lägga ut ved, skapa vindskydd och ge tillgång till vatten.
 • Spara en bit av gräsmatten som inte klipps och som får växa fritt. Här kommer bland annat vitklöver, maskrosor att finnas som är nektarrika blommor.
 • Sätt upp insektshotell

Här hittar du fler hållbara tips!