Overshoot day - jordens resurser är slut för i år

Overshoot Day eller Den ekologiska skuldens dag belyser människans belastning av naturens resurser. När dagen inträffar har vi förbrukat vad som borde varit jordens totala årskvot för förbrukning av naturresurser, det vill säga den dag då vi har förbrukat de resurser som planeten naturligt förmår att återskapa.

Den svenska Overshoot Day inträffade redan 4 april i år

Det innebär att vi lever på ”lånade” resurser under resten av året. Om resten av världens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle resurserna vara slut nu. Förra året inträffade den globala Overshoot Day rekordtidigt, den 1augusti. Det betyder att mänskligheten då gjort av med årets budget av förnybara resurser som jorden kan producera under ett år.

Från och med nu och fram till årsskiftet lever vi i Sverige på naturtillgångar som vi egentligen inte har. Man kan säga att vi “lånar” av kommande generationer. Överutnyttjande av resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

I Sverige konsumerar vi som att vi har ca 4 jordklot

Globalt konsumerar vi som att vi har 1,7 planeter till förfogande Vi konsumerar planetens resurser i rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid som också utgör hälften av vårt fotavtryck. Exempel på åtgärder på individnivå som minskar fotavtrycket och som därmed också flyttar Overshoot Day i rätt riktning är att åka mer kollektivt, minska på köttätandet, shoppa mindre, se över hemmets energikonsumtion samt spara och investera klimatsmart.