Vill er bostadsrättsförening minska klimatpåverkan och sänka energikostnaderna?

Riksbyggens Brf Landskronahus 1 är en bostadsrättsförening med 36 lägenheter, och den första förening som tecknat vårt Energiförvaltningsavtal. Tack vare det beräknas de minska sin klimatpåverkan med hela 50 procent. Och samtidigt spara cirka 300 000 kronor/år.

Göran Danling, processansvarig energitjänster på Riksbyggen

Energiförvaltning är en tjänst som värnar både om plånboken och miljön. Det innebär att vi först gör en energiutredning och tittar på fastighetens totala energianvändning och föreslår energiinvesteringar. Sen analyserar och optimerar vi värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilation.

– Ofta handlar det om bättre ventilation, effektivare energiproduktion genom ny fjärrvärmeundercentral, frånluftsåtervinning och bättre isolering. En fördel med energiförvaltning är att det ger ett jämnare och stabilare inomhusklimat, som ju gynnar alla i föreningen, säger Göran Danling, processansvarig energitjänster på Riksbyggen.

Vår äldre fastighet ska få samma prestanda som en nybyggd fastighet

– För oss som bostadsrättsförening är det viktigt att se över våra kostnader och uppvärmningen är en stor utgiftspost för oss. Kan vi minska energianvändningen och samtidigt minska vår klimatpåverkan är det mycket positivt, säger Laila Arvedsen, ordförande i Brf Landskronahus 1.

– Vi har valt att prova Riksbyggens energiförvaltning med målet att vår äldre fastighet ska få ungefär samma prestanda som nybyggd fastighet, fortsätter Laila Arvedsen.

Riksbyggen möjliggör att föreningen får en överblick av sin energisituation och koll på både kortsiktiga och långsiktiga behov och åtgärder. Vi hjälper till med allt från en energiplan till energioptimering och åtgärder.

energioptimering

Kan minska sina kostnader med 300 000 kronor/år

Genom att använda Riksbyggens energiförvaltning och investera i energibesparande åtgärder beräknas Brf Landskronahus 1 minska sina kostnader med över 300 000 kronor/år.

– Det är viktigt att göra investeringarna i rätt ordning och börja med att optimera befintliga utrustningar. Annars finns en risk att man exempelvis tar i för mycket när ny utrustning ska köpas in vilket blir onödiga kostnader för föreningen, säger Joakim Hägg, kundansvarig på Riksbyggens marknadsområde Norra Skåne.

Dessutom visar Riksbyggens beräkningar att Brf Landskronahus 1 kommer minska sin klimatpåverkan med cirka 50 procent.

Riksbyggen jobbar alltid för ett hållbarare samhälle

Ett av Riksbyggens viktigaste uppdrag är att alltid jobba långsiktigt för en hållbar utveckling. Det genomsyrar allt vi gör, både för våra kunder och för oss själva. Hållbarhet skapar både miljövinster och ekonomiska vinster.

Med vår energiförvaltning kan ni planera, optimera och sänka energiförbrukningen för er bostadsrättsförening. Tillsammans gör vi verkligheten mer hållbar.

 

Riksbyggen Energiförvaltning

Energiförvaltning hjälper bostadsrättsföreningar att minska både sina kostnader och sin klimatpåverkan. Vi hjälper er med:

  • Energioptimering
  • Driftövervakning
  • Energiplan
  • Individuell mätning av el och varmvatten
  • Installationsservice
  • Energideklaration