Hyr en bikupa i er bostadsrättsförening

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör också livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Det är tack vare bina som vi har mat på bordet. Inte bara honung, utan en stor del av allt vi äter. Utan denna lilla insekt skulle vår diet bestå till största delen av ris, majs och olika sädesslag som pollineras med vinden. Bin pollinerar även växter som är viktiga för vattenrening och andra funktioner.

Tyvärr minskar antalet bin och humlor just nu kraftigt i både Sverige och världen. Utan dem som pollinatörer kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att försämras dramatiskt. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa våra bin, till exempel:

  • Odla blommor på balkong och i trädgårdar och spara vilda blommor så att bina har tillgång till mat.
  • Köpa ekologisk mat för att minska användningen av bekämpningsmedel.
  • Hjälpa bina med bostäder i form av bikupor.

Att hyra en bikupa

Idag erbjuder flera företag tjänster som att hyra eller sponsra en bikupa. Genom att hyra en bikupa bidrar du till en hållbar utveckling och får ta del av den honung som bina producerar. Mer närodlat än så kan det knappast bli.

Kom ihåg, det finns sällan anledning att vara rädd för bin. Många som är rädda för bin blandar ihop dem med getingar. Det är getingar som surrar irriterat runt saftglas och glassar på sommaren. Bin håller sig bland blommorna.

Det finns flera företag som hyr ut bikupor. Ett av dem är Biman, där hittar du mer information om bin och kupor.

Här hittar du fler hållbara tips!