Klimatavtal med Helsingborgs stad

Riksbyggen har tecknat ett klimatavtal med Helsingborgs stad för att skapa en snabbare omställning till klimatneutralt byggande. Inom ramen för klimatavtalet har vi på Riksbyggen satt upp ett antal mål dit vi ska nå med vårt hållbarhetsarbetet inom bostadsproduktion. Vi genomför även ett antal aktiviteter för våra kunder som driver mot målen.

Klimatavtalet innebär att Riksbyggen arbetar för att både Riksbyggen och kunder som verkar i kommunen antar en egen hållbarhetspolicy med aktiviteter som avser att minska energianvändningen med minst 20 procent med bättre ekonomi som resultat och att utsläppen av växthusgaser minskar med 50 procent per kvadratmeter till år 2030 (basår 2020) för nyproducerade bostäder. För att stötta dessa mål genomförs nu aktiviteter både för våra kunder och medarbetare.

– Vi på Riksbyggen har ett helt smörgåsbord av insatser att erbjuda. Enklast är att föreningen till exempel inspireras av Riksbyggens alla hållbarhetsidéer och tips på konkreta åtgärder. Dessutom finns experthjälp hos oss för tjänster inom exempelvis energianvändning som också kan bidrar till att uppfylla avtalet, säger Eva Hansson, projektledare.

Aktiviteter

Hållbarhetsseminarier 13 oktober och 29 november

Riksbyggen bjuder in representanter för brf-styrelser i nordvästra Skåne till träffar med föreläsare/experter som representerar olika delar av området hållbarhet. Riksbyggens leveranschef Thomas Sjöholm och Eva Hansson projektledare inleder och avslutar varje seminarie.

På kommande seminarie 29 november står följande på agendan:

  • Så ökar vi takten mot ett mer hållbart samhälle – fördelar och utmaningar – Henrik Forsgren, Hållbarhetsspecialist Riksbyggen.
  • Bostadsrättsföreningens roll som motor i omställningen till ett hållbart samhälle - Brf Kadetten via Berit Andersen, Anna Klint, teknisk förvaltare Riksbyggen.

  • En glimt av den nya Klimat och energiplanen: Vad innebär det för samhällsbyggandet? – Alfred Nerhagen,Klimatstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad.

  • Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning - Carola Jarnung, Energi- och klimatrådgivare Helsingborgs stad 
Kostnadsfri rådgivning för medborgare och företagare

Alla medborgare, föreningar, små och medelstora företagare i Helsingborg, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Åstorp har möjlighet att kostnadsfritt använda energi- och klimatrådgivarna i Helsingborgs stad som stöd för att nå målen. När kunden är redo att ta steget kan Riksbyggen hjälpa kunden med genomförandekraft.

energihus_RGB (1).jpg