Så här väljer du hållbara textilier

Välj miljömärkta textilier eftersom det är en garanti för att textilierna uppfyller särskilda miljö- och kemikaliekrav. Följande miljömärkningar på textilier ställer miljökrav från fiber till färdig textil och granskas av en oberoende tredje part.

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som omfattar både varor och tjänster. Den tar hänsyn till varans miljöbelastning från råvara till avfall - hela varans livscykel. Svanen har regler för varans innehåll (som kemikalieinnehåll), produktionen av varan (hur mycket vatten och energi som behövs, mängden utsläpp med mera) och hur förbrukad vara tas om hand.

Svanen

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärkning omfattar både varor och tjänster. Märkningens miljökrav tar hänsyn till en vara eller tjänsts livscykel från råvara till avfall. Kraven omfattar även funktion, etiska och sociala aspekter för varan eller tjänsten.

Naturskyddsföreningen

EU Ecolabel

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning och fungerar på samma sätt som den svenska märkningen Svanen. Kraven omfattar en vara eller tjänst från tillverkning till avfall. Dessa ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav för att licensieras med EU Ecolabel.

EU Ecolabel

Oeko Tex 100

Oeko Tex 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textilier, läder, tillbehör och producenter. Vanliga produkter som är märkta med Oeko-Tex 100 är till exempel sängkläder, kläder, gardiner och möbelklädslar. Oeko-Tex 100-märkta produkter visar att det inte innehåller några skadliga ämnen för människans hälsa.

Oeko Tex 100

GOTS

GOTS är en internationell märkning och omfattar produkter som innehåller textilfibrer, främst kläder. Kraven bygger på att minst 70% av naturfibrer ska vara ekologiskt odlade enligt någon av de internationella lagstiftningarna om ekologisk produktion. Kraven för märkningen omfattar miljökrav och sociala krav som tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

GOTS