Delningsekonomi

Det finns många fördelar med att tänka ett extra varv innan du handlar. Har jag nytta av det? Kommer jag använda det? Kan jag kanske hyra, låna eller köpa begagnat istället? Här får du tips och information om hur du kan tänka och göra för att minska överkonsumtion och spara på dina och jordens resurser.

 

Delad resursanvändning

  • Du behöver inte köpa och äga allt själv. Framförallt när det gäller saker som du inte använder så ofta, som till exempel släpvagnar, gräsklippare och borrmaskiner.
  • Gå ihop flera stycken och dela på kostnaden.
  • Gör upp om vem som ska stå som ägare och hur ni betalar eventuella skatter och försäkringar samt hur ni ska förvara saken så att alla kan ha tillgång till den.
  • Har ni ett gemensamt utrymme över i ert hus? Här kan du ställa ner hela och rena saker som ni tror att någon annan kan ha användning av och låna vid behov. Skriv datum på sakerna och märk upp var på hyllorna det ska stå och utse en ansvarig för rummet.

Använd internet

  • I vårt digitaliserade samhälle har det blivit allt lättare att dela på både varor och tjänster. Det finns en stor mängd sidor på internet, i sociala medier och olika appar där du kan dela, hyra eller låna saker. Vissa tar ut en avgift för att täcka administrativa kostnader och försäkring, medan andra är kostnadsfria.
  • I många städer finns både företag och organisationer som gör det möjligt att dela allt ifrån verktyg till cyklar och kläder.
  • Det finns även möjlighet att dela tjänster, som trädgårdstjänster eller hjälp med ärenden och inköp.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!